بررسی فیدرهای پرعارضه در غرب استان تهران
شبکه توزیع آخرین و نزدیکترین سیستم انتقال انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان می باشد . با ایجاد قطعی در یک بخش از سیستم توزیع تعداد مشترکین کمتری نسبت به باقی سیستم انتقال بی برق خواهند شد . با این وجود افزایش تعداد قطعی علاوه بر نارضایتی مشترکین باعث انرژی توزیع نشده زیادی شده و خسارات جبران ناپذیری را به شرکتهای توزیع وارد می کند
عنوان :بررسی فیدرهای پرعارضه در غرب استان تهران
نام نویسندگان :مهندس علی نیکنام-مهندس مهدی شهروزی -مهندس علیرضا ظهیرکاشانی-مهندس وحید عبدالحسینی مهین  
شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)
واژه های کلیدی: فیدر پرعارضه،عوامل ایجاد خاموشی، بررسی خاموشی ها،هزینه، بهینه سازی
چکیده : شبکه توزیع آخرین و نزدیکترین  سیستم انتقال انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان می باشد . با ایجاد قطعی در یک بخش از سیستم توزیع تعداد مشترکین کمتری نسبت به باقی سیستم انتقال بی برق خواهند شد . با این وجود افزایش تعداد قطعی علاوه بر نارضایتی مشترکین باعث انرژی توزیع نشده زیادی شده و خسارات جبران ناپذیری را به شرکتهای توزیع وارد می کند . علاوه بر این عدم توجه به مشکلات ومعضلات شبکه های توزیع ، شبکه را به حالت بحرانی می رساند که در این صورت هزینه بازگشت به حالت اولیه بسیار زیاد می باشد . لذا پیشگیری بهتر از درمان است . یکی از معضلات مناطق فیدر های پر عارضه است که در این مقاله روشی برای بررسی فیدر پرعارضه ارائه شده است .   
1-مقدمه
با توجه به طول عمر شبکه ها و شرایط کاری و رعایت نشدن بعضی از استاندارها در سالهای گذشته ( که متاسفانه هنوز هم شاهد آن هستیم ) وجود عوارض و خاموشی ها در شبکه دور از انتظار نیست و گاهی عوارض و خاموشی های یک فیدر به حدی است که اصلاح آن ضروری بوده و عدم اصلاح آن به میزان قابل توجهی خاموشی ها را بالامی برد . اما آنچه در اصلاح یک فیدر پرعارضه در درجه اول مدنظر قرار می گیرد هزینه آن است و اینکه بتوان علت خاموشی های حاصل از آن را بررسی و راهکاری ارائه داد که با کمترین هزینه بیشترین کاهش خاموشی را داشته باشیم دراین مقاله یک راهکار کلی جهت بررسی فیدر پرعارضه و رفع اشکالات آن ارائه شده است و در بعضی قسمتها اطلاعات مربوط به فیدر پرعارضه نساء که یکی از فیدرهای غرب استان تهران می باشد بعنوان نمونه ارائه شده، است امید است که راهکار موجود بتواند در سایر موارد نیز مورد استفاده قرار گیرد .
2- وضعیت موجود و اشکالات فیدر 20kv :
2-1 ) تعیین فیدرهای نزدیک به فیدر مورد بررسی جهت مانور : گاهی ظرفیت فیدرهای مجاور فیدر مورد نظر این امکان را می دهد که با مانور کردن قسمتی از فیدر یا کل فیدر بار شبکه را کاهش داد که این امر هم باعث کاهش انرژی توزیع نشده خط می گردد و هم این امکان را فراهم می کند که فیدرهای دیگری که امکان انجام مانور روی خطوط دیگر را ندارند وانرژی توزیع نشده بیشتری را دارا می باشند در اولویت قرار گیرند.
2- 2) اشکالات فیدر: کلیه اشکالات فیدر مطابق جدول 1 تهیه و ارائه می گرددکه در آن شماره پایه ها با توجه به کروکی فیدر ثبت می گردد .
3- پیش بینی و راهکارهای لازم جهت کم نمودن قطعی ها و انرژی توزیع نشده
3-1 ) بررسی عوامل خاموشی فیدر: با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که رفع یک عارضه خاص از یک فیدر تاثیری در کاهش خاموشی ها نداشته باشد لذا بررسی عوامل خاموشی فیدر ما را به مسیری رهنمون می کند که با کمترین هزینه بتوانیم کمترین میزان خاموشی روی یک خط را داشته باشیم. دراین قسمت بعضی از عوامل خاموشی فیدر
( جدول 1 ) اشکالات فیدر
شماره پایه
 
 
 
 
 
 
معایب پایه
ترک یا شکستن پایه
 
 
 
 
 
 
نامناسب بودن فاصله پایه ها
 
 
 
 
 
 
نیاز به مهار
 
 
 
 
 
 
درحریم بودن بنا
 
 
 
 
 
 
ضعیف بودن پایه
 
 
 
 
 
 
کج بودن پایه
 
 
 
 
 
 
اشکال فونداسیون
 
 
 
 
 
 
معایب کنسول و مقره و میل مقره
نواقص پیچ و مهره
 
 
 
 
 
 
کج بودن کنسول
 
 
 
 
 
 
کج بودن مقره
 
 
 
 
 
 
شکستگی مقره
 
 
 
 
 
 
معایب سیم  و هادی
وجود لاشگی
 
 
 
 
 
 
درختان مزاحم شبکه
 
 
 
 
 
 
فرسوده بودن سیم
 
 
 
 
 
 
وجود اشیاء اضافی
 
 
 
 
 
 
اصلاح مقطع
 
 
 
 
 
 
اصلاح فلش
 
 
 
 
 
 
معایب  جمپر
نیاز به اصلاح فرم جمپر
 
 
 
 
 
 
نیاز به تعویض جمپر
 
 
 
 
 
 
نیاز به نصب جمپر
 
 
 
 
 
 
اصلاح ارت
 
 
 
 
 
 
نیاز به قفل
 
 
 
 
 
 
نیاز به اصلاح مکانیکی
 
 
 
 
 
 
در طول دو سال گذشته اتفاق افتاده بطور نمونه بررسی شده است بدیهی است عوامل ایجاد خاموشی فیدر زیاد بوده و در هر فیدر باید بطور جداگانه بررسی شود .
3-2-1) خاموشی های ایجاد شده در اثر اتصالی گذرا
3-2-1-1) واقع بودن شبکه در مسیر شاخه درختان :
با قرار گرفتن شاخه در بین فازها و یا در زمان بارندگی بطور موثر باعث ایجاد اتصالی های گذرا می گردد، گاهی نیز شاخه درختان از شبکه فاصله دارد و بر اثر وزش باد یا طوفان شاخه درخت در بین فازها قرار گرفته و اتصالی رخ می دهد .
3-2-1-2) نزدیک بودن پایه به شبکه بعلت نزدیکی مقره به تیر
3-2-1-3) نزدیک بودن شبکه 20KV  به شبکه فشار ضعیف :
گاهی در راستای شبکه 20KV که در آن تیرها حدود m 60 از یکدیگر فاصله دارند شبکه فشار ضعیف قرار دارد . به این صورت که بین تیرهای 12 متری یک اصله تیر 9 متری نصب می گردد و شبکه فشار ضعیف یکی در میان روی تیر 12  متری  و 9  متری قرار می گیرد در چنین حالتی فلش سیم 20kv  درست در محل نصب تیر 9  متری بوده و گاهی عدم دقت در نصب باعث نزدیکی سیم 20kv  به تیر می گردد در شرایط استاندارد در صورتی که بخواهیم شبکه فشار ضعیف را به موازات شبکه  20kv  و از روی همان تیرها عبور دهیم باید بجای نصب تیر 9  متری در بین تیرهای 12 متری، تیرهای 12  متری در  فاصله حداکثر   30 متر از یکدیگر نصب گردد و فاصله بالاترین مقره شبکه فشار ضعیف روی تیر از سطح پایین ترین کنسول 130cm باشد.گاهی نیز عبور شبکه فشار ضعیف بصورت متقاطع از زیر شبکه 20kv باعث نزدیکی سیم 20kv به فشار ضعیف می گردد که طبق استاندارد باید بالاترین سیم فشار ضعیف از پایین ترین سیم 20kv ، 150cm فاصله داشته باشد.بدیهی است که در چنین شرایطی درصورت اتصالی لوازم مصرفی شبکه فشار ضعیف دچار آسیبهای شدیدی می گردند .
3-2-1-4 ) رعایت نشدن فاصله پایه ها :
طبق اصول طراحی خطوط لازم است با زیاد شدن فاصله پایه ها فاصله فازها از یکدیگر زیادتر شده تا در اثر باد وطوفان سیمها با یکدیگر اتصال نکنند آنچه در بررسی شبکه 20kv نساء مشاهده گردید فاصله زیاد بعضی از پایه ها با توجه به قدیمی بودن شبکه می باشد که مخصوصاً در اسپنهایی که پایه چوبی نصب شده است وزش باد شدید نه تنها سیمها بلکه پایه های چوبی را نیز دچار نوسان می کند
یکی از راههای کاهش فاصله پایه ها این است که کل تیرها و شبکه جمع آوری و شبکه جدید احداث شود که با توجه به تعدادتیرها انجام چنین کاری مقرون به صرفه نمی باشد بجای برکناری کل تیرهایی که فاصله آنها زیاد است می توان بین هر جفت تیر که فاصله آن زیاد است یک اصله تیر اضافه نمود
3-2-1-5 ) رعایت نشدن کشش سیمها :  این مسئله که در اغلب شبکه های قدیمی دیده می شود در فیدر نساء نیز که یک فیدر قدیمی است دیده می شود .
الف ) در صورتی که فلش سیمها زیاد باشد گاهی باعث کم شدن ارتفاع سیمها و حتی احتمال برخورد کامیون در بعضی قسمتها وجود دارد در عین حال باعث ایجاد امکان نوسانات شدید در اثر باد و طوفان را دارد که نتیجه آن برخورد فازها به یکدیگر، امکان تماس بیشتر به شاخه درختان در اثر وزش باد نسبت به حالتی که فلش سیمها مناسب است، امکان تماس یا نزدیکی به تیرهای 9 متری یا شبکه های زیرخط 20kv  و ... خواهد بود .
 ب) درصورتی که فلش سیمها کم باشد امکان ایجاد اتصالی گذرا در اثر نامناسب بودن فلش سیم منتفی است اما امکان پارگی سیم بعلت کشش بیش از حد سیم و حتی شکستن تیر وجود دارد کما اینکه اگر تیر قدرت لازم را نداشته باشد و شبکه بیش از حد چرخ زنی شود این امکان وجود دارد که در شب یا در فصل زمستان که طول سیمها در اثر سرما اندکی کاهش پیدا می کنند تیر دچار انحنا یا شکستگی گردد و بدیهی است که در چنین حالتی خاموشی شبکه طولانی خواهد بود
3-2-1-6 ) برخورد لحظه ای اجسام خارجی : اجسام خارجی که بطور لحظه ای با شبکه تماس پیدا میکنند شامل :
الف ) پرندگان : در صورت نشستن پرنده روی کنسول بگونه ای که یکی از فازها نزدیک باشد .
ب ) سایر حیوانات : در صورت قرار گرفتن بعضی از حیوانات در بین دو فاز، مثلاً در بین دو فاز از بوشینگهای یک ترانس، یا حتی گاهی بعلت باز بودن راه ورود جانوران در پست های زمینی یا تابلوهای فشار ضعیف و عدم هماهنگی تجهیزات حفاظتی خط 20kv، بجای فیوز فشار ضعیف یا کلید کل فشار ضعیف یا المان پست، بی برق می گردد.
در حالت مذکور این احتمال وجود دارد که پس از برق گرفتگی عامل آن از شبکه جدا نشده و در چنین حالتی اتصالی ماندگار می گردد و لازم است که اکیپ به محل اعزام و پس از پیدا کردن محل اتصالی و جدا نمودن حیوان از خط 20kv شبکه مجدداً جریان داده شود .
ج ) مشکلات فرهنگی جامعه : گاهی پرتاب یک شی توسط اهالی یک منطقه و یا افرادی که قصد انشعاب غیر مجاز دارند با تصور اینکه شبکه 20kv موجود همان شبکه فشار ضعیف است و از تیر بالا رفته که باعث مرگ این اشخاص نیز می گردد .
در خصوص حالت الف می توان از مقره های میخی پایه بلند استفاده نمود.
در حالت ب مهمترین کار تنظیم نمودن تجهیزات حفاظتی است بگونه ای که اگر اتصالی از این قبیل رخ دهد در هر نقطه از اتصالی اولین وسیله حفاظتی عمل نماید که این وسیله حفاظتی ممکن است دیژنکتور پست زمینی، فیوز المان 20KV پست هوایی، کلید کل تابلو فشار ضعیف و ... باشد ، همچنین مسدود  نمودن راه ورود جانوران در تابلوهای فشار ضعیف و پستهای زمینی از جمله عوامل موثر در کاهش این نوع خاموشی ها است ولی لازم است به این مسئله توجه نمود که در ابتدا باید تجهیزات حفاظتی را هماهنگ نمود و اگر چنین امری تحقق پذیرد وجود حیوانات در بین فازها، حداکثر فیوز المان 20KV یا دیژنکتور ترانسفورماتور را قطع خواهد نمود و موارد نقصی که امکان ورود حیوانات به تابلو یا پست را می دهد خط را بی برق نمی نماید.
در حالت ج مشکلات فرهنگی جامعه را دربرمی گیرد لازم است با تبلیغات مناسب و بیان مسائل و مشکلات ایجاد شده، جامعه را نسبت به این نوع اشتباهات توجیه نمود. در عین حال لازم است به این مسئله اشاره نمود که گاهی بعلت کمبود اعتبار و بودجه، فیدر یا پستی پربار باقی می ماند و باعث قطع مکرر مصرف کننده می گردد . در چنین حالتی برای پرسنل منطقه راهی جز این نمی ماند که بطور موقت درجه تنظیمات وسیله حفاظتی را بالاتر ببرد که بعضاً باعث ایجاد اتصالی ماندگار می گردد . بدیهی است که تخصیص اعتبار و بودجه متناسب با نیازهای منطقه از عوامل کاهش اینگونه خاموشی هاست و همچنین استفاده از مقره های سیلیکونی نیز میتواند از عوامل کاهش خاموشی در این زمینه باشد .
3-2-1-7 ) برف و بارندگی و بالارفتن رطوبت هوا : گاهی بارش برف و بالا رفتن رطوبت یا آلودگی هوا باعث ایجاد اتصالی گذرا شده و گاهی نیز باعث اتصالی ماندگار می گردد . با توجه به شرایط آب و هوایی که فیدر در آن قرار دارد، برف و باران نمی تواند به تنهایی عامل ایجاد اتصالی گردد بلکه وجود عارضه دیگری مثل شاخه درخت باعث می شود تا عوامل جوی مثل رطوبت، باران و برف مزید بر علت شده و ایجاد اتصالی نمایند. در حالت کلی عواملی که باعث می شوند برف و بارندگی اتصالی گذرا ایجاد کنند بشرح ذیل است :
الف ) شاخه درخت : گاهی شاخه درخت بالاتر از شبکه قرار دارد وجود برف باعث سنگین شدن شاخه درخت و پایین آمدن آن و ایجاد اتصالی می گردد و گاهی شاخه درخت نزدیک شبکه قرار دارد و وجود باران و برف و رطوبت هوا باعث می شود نزدیکی شاخه که در هوای معمولی باعث ایجاد خاموشی نمی گردید در زمان بارش باران و ایجاد اتصالی نماید .
ب ) ترک خوردن یا شکستگی مقره ها : گاهی شکستگی یا ترک خوردن مقره ها بگونه ای است که در هوای معمولی اتصالی ایجاد نمی کند اما وجود باران، برف و رطوبت هوا باعث کاهش ضریب دی الکتریک و ایجاد اتصالی از محل شکستگی و ترک مقره می گردد که گاهی باعث ایجاد اتصالی ماندگار نیز می گردد .
ج ) نزدیک بودن شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط : به همان دلیلی که در موارد قبلی ذکر گردید نزدیک بودن شبکه فشار ضعیف وفشار متوسط می تواندعامل ایجاد خاموشی گردد لازم بذکر است که وضعیت شبکه 20KVوفشار ضعیف دربند 3-2-1-3 بطور کاملتری توضیح داده شده است .
3-2-2-1- خاموشی های ایجاد شده در اثر سیم پارگی یا جمپر
3-2-2-2 ) نقص طراحی شبکه : در زمان طراحی شبکه لازم است به عوامل ذیل توجه نمود .
الف )ارتفاع سیم
ب )شرایط آب و هوایی
3-2-2-3 ) وجود یخ و برف بیش از میزان پیش بینی شده در طراحی
3-2-2-4 ) پاره شدن سیم در اثر آرک زدن در محل جمپرها یا پارگی جمپر
3-2-2-5 ) استفاده از قفلهای هات لاین  نامناسب
3-2-2-6 ) صدمه دیدن سیم در موقع نصب
3-2-2-7 ) پارگی سیم به دلیل خوردگی سیم در نقاط آلوده
3-2-3) خاموشی های ایجاد شده در اثر افتادن شاخه درخت : با قرار گرفتن شاخه در بین فازها مخصوصاً در زمان بارندگی بطور موثرتر باعث ایجاد اتصالی می گردد، گاهی نیز شاخه درختان از شبکه فاصله دارد و بر اثر وزش باد یا طوفان شاخه درخت در بین فازها قرار گرفته و اتصالی رخ  می دهد .
لازم بذکر است بعضی درختان که بصورت طولی رشد می کنند و خاصیت شکنندگی آنها زیاد است گاهی با وجود فاصله چندمتری از شبکه 20KV دراثر وزش باد و طوفان می شکند و روی شبکه می افتد. این در حالی است که گاهی درختان در داخل ملک اشخاص و شبکه، بیرون از ملک قرار دارد با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق معمولاً مجوز تنه زنی را ندارد و لازم است درختانی با چنین مشخصه، تا ارتفاع زیر شبکه 20KV قطع گردند لازم است در چنین شرایطی مذاکرات لازم جهت مجوز تنه زنی صورت گیرد.
3-2-4 ) خاموشی در اثر رعد و برق
3-2-5 ) خاموشی های ناشی از شکستن یا کج شدن مقره در شبکه 20KV : عواملی که باعث شکستن یا کجی مقره می باشد بشرح ذیل است :
3-2-5-1) برخورد جسم خارجی
 3-2-5-2 ) شکستن مقره در اثر حمل نامناسب
3-2-5-3 )شکستگی مقره یا ترک  موئی در اثر کیفیت نامرغوب مقره : کیفیت نامرغوب مقره با کنترل کیفیت تجهیزات که بصورت دوره ای انجام می گردد مرتفع گردیده است .
3-2-5-4 ) کجی میله مقره : بعلت انتخاب نامناسب نوع مقره اعم از انتخال مقره کششی، دوبله سوزنی یا سوزنی و یا کشش بیش از حد سیمها
3-2-6 ) خاموشی ناشی از اتصالی کابل :  اتصالی کابل در اثر کیفیت کابل، ضعف پیمانکار در زمان نصب ، تاخیر در تکمیل نمودن روغن سرکابل. برخورد اجسام خارجی یا اضافه ولتاژهای ناشی از نصب خازن رخ می دهد.
3-2-7 ) خاموشی های ناشی از باد وطوفان : درصورتی که شبکه به درستی طراحی شده باشد و سرویس خطوط و شاخه زنی آن بطور کامل انجام گردد، باد وطوفان تاثیر چندانی در ایجاد خاموشی در یک خط نخواهد داشت و فقط پرتاب اجسامی همچون شاخه درخت می تواند در یک خط بدون نقص ایجاد اشکال نماید .
3-2-8 ) خاموشی های ناشی از برخورد اجسام خارجی : دربند (3-2-1-6) توضیحات لازم ارائه گردید .
 3-2-9 ) خاموشی های ناشی از عوامل نامشخص : خاموشی های ناشی از عوامل نامشخص که براثر برخورد اجسام خارجی، شاخه درخت و ... باعث خاموشی می گردد و علت نامشخص بودن آن این است که پس از ایجاد اتصالی از شبکه جدا می گردد .
3-2-10  ) خاموشی ناشی از بارندگی : در بند 3-2-1-7 توضیحات لازم ارائه گردید .
3-2-11 ) خاموشی ناشی از شکستن پایه : عواملی که باعث شکستن تیر می گردد شامل :
الف ) برخورد خودرو با پایه : جدا از اینکه گاهی بی احتیاطی رانندگان باعث برخورد خودرو با پایه می شود رعایت این نکته لازم است که در جاده ها بگونه ای تیرگذاری گردد که امکان تصادف حداقل گردد . یکی از مکانهایی که در آن امکان تصادف وجود دارد سرپیچها می باشد و بهتر است بجای نصب یک اصله تیر در سرپیچ، دو اصله تیر در ماقبل و بعد از پیچ قرارداد و یا در صورت امکان در سمتی از جاده قرار داد که خودروها درصورت انحراف از جاده با تیر برخورد ننمایند .
ب ) شکستن پایه در اثر سقوط بهمن : در بعضی از نقاط کوهستانی بهمن باعث شکستگی پایه می شود که قرار نگرفتن تیرها در شیار کوهها یا نقاطی که ریزش بهمن باعث شکستگی تیر می شود می تواند در کاهش این عامل موثر باشد
ج ) رعایت نشدن کشش سیمها در صورتی که فلش سیمها کم باشد امکان انحنا یا شکستگی تیر بعلت کشش بیش از حد سیمها وجود دارد و این امکان وجود دارد که در شب یا در فصل زمستان که طول سیمها در اثر سرما اندکی کاهش می یابد تیر دچار انحنا یا شکستگی گردد .
3-3 ) تقسیم بندی معایب از دید مدت زمان قطعی، تعداد قطعی و انرژی توزیع نشده : هرکدام از معایب مطرح شده را می توان بطور مجزا مطابق جدول نمونه ذیل تقسیم بندی میزان خاموشی ایجاد شده توسط هر عامل عیب را بطور مجزا بررسی نمود براساس این مطلب می توان بیان نمود که با رفع هر کدام از معایب خطوط بطور تقریبی چه مقدار از خاموشیهای خط کاهش می یابد . مدت قطع، تعداد قطع و انرژی توزیع نشده می تواند برای یک بازه زمانی یک یا دو ساله انتخاب گردد .
(جدول 2)
(جدول 2) درصد قطعی ، زمان قطعی و انرژی توزیع نشده
نوع عیب
مدت قطع
درصد مدت قطع
تعداد قطعی
درصد تعداد قطعی
انرژی توزیع نشده
درصد انرژی توزیع نشده
عیب سکسیونر
 
 
 
 
 
 
ترکیدن برقگیر
 
 
 
 
 
 
برخورد فازها
 
 
 
 
 
 
برخورد پرندگان
 
 
 
 
 
 
عیب کات اوت
 
 
 
 
 
 
رعد و برق
 
 
 
 
 
 
عیب کنسول
 
 
 
 
 
 
ازدیار بار
 
 
 
 
 
 
برخورد با پایه
 
 
 
 
 
 
افتادن شاخه درخت
 
 
 
 
 
 
عوامل نامشخص
 
 
 
 
 
 
اجسام خارجی
 
 
 
 
 
 
شکستن پایه
 
 
 
 
 
 
باد وطوفان
 
 
 
 
 
 
عیب مقره
 
 
 
 
 
 
اصلی در رفتگی
 
 
 
 
 
 
سیم پارگی
 
 
 
 
 
 
پارگی جمپر
 
 
 
 
 
 
اتصالی گذرا
 
 
 
 
 
 
بارندگی
 
 
 
 
 
 
ترکیدن سرکابل
 
 
 
 
 
 
اتصالی کابل
 
 
 
 
 
 
عیب مفصل
 
 
 
 
 
 
مجموع
 
100
 
100
 
100
4- محاسبه هزینه اصلاح شبکه : جهت سهولت در محاسبه هزینه اصلاح شبکه می توان فرمهای شامل فرم برکناری و پیشنهادات فیدرپرعارضه مشابه فرمهای ذیل تهیه نمود .
(جدول 3) برکناری فیدر
شماره پایه
نیاز به تعویض یا نصب پایه
نیاز به تعویض سیم
طول شبکه
m
تعویض یا نصب مقره
200/9
200/12
400/12
600/12
800/12
پایه چوبی
مهار پایه
6/73
5/118
اصلاح لاشگی
 
میخی راس تیری
میخی
کششی
آویز
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(جدول 4) پیشنهادات فیدر
شماره پایه
نیاز به تعویض یا نصب پایه
نیاز به تعویض سیم
طول شبکه
m
تعویض یا نصب مقره
اصلاح فونداسیون
400/12
600/12
800/12
پایه چوبی
مهار پایه
6/73
5/118
اصلاح لاشگی
میخی راس تیری
میخی
کششی
آویز
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- نتیجه گیری : همانطور که بیان گردید بعضی از خاموشی ها غیر قابل پیش بینی هستند ، اما می توان بگونه ای اصلاحات را انحام داد که خاموشی ها به حداقل میزان خود برسد با توجه به جدول1 مشخص می شود که رفغ هرکدام از اشکالات چه درصدی از خاموشی ها را کاهش می دهد، مقدار هر کدام از اشکالات نیز با توجه به جدول2مشخص شده است و می توان فرم پیشنهادات و برکناری را تکمیل نمود و درنتیجه هزینه رفع اشکالات را در حدی تعیین نمود که با کمترین هزینه بیشترین میزان کاهش خاموشی را شاهد باشیم .
6- پیشنهاد: جهت سهولت در محاسبه هزینه بهینه سازی می توان جداولی مطابق جداول ذیل تهیه وارائه نمود که مجموع هزینه های مربوط به بهینه سازی و برکناری تجهیزات در مورد فیدر با توجه به جدول بدست می آید .
 
( جدول 5) هزینه برکناری
نام کالای برکناری
هزینه برکناری
هزینه کالای برکناری
جمع بندی واحد
تعداد
جمع کل (ریال)
0
0
0
مجموع
 
(جدول 6) هزینه نصب
نام کالای مصرفی
هزینه اجراء
هزینه کالای برکناری
جمع هزینه واحد
تعداد
جمع کل (ریال)
0
0
0
مجموع
 
7-منابع
1- آمار خاموشی های شرکت توزیع غرب استان تهران
2- آمار انرژی های توزیع نشده شرکت توزیع غرب استان تهران
شرکت منا ۲۱ خرداد ۱۳۸۶ ۱۹:۴۲
تعداد کلیک ۱,۴۷۴
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.