اقتصاد انرژی

 

صاحب امتیاز : انجمن اقتصاد و انرژی

مدیر مسئول : سید غلامحسین حسن تاش

سردبیر : ابراهیم قزوینی

دبیر تحریریه : محمد امین نادریان

 

هیات تحریریه :

محمدرضا امید خواه ، ابراهیم باقرزاده ، فریدون برکشلی ، حسن خسروی زاده ، مجید عباسپور ،رضا فرمند، علی مشتاقیان ، محمد علی موحد ، مرتضی محمدی اردهالی ، علی امامی میبدی ،سید محمد علی خطیبی طباطبایی ، افشین جوان ، حمید ابریشمی ،محمد باقر حشمت زاده ،مهدی نعمت الهی ،سعید مشیری ،حمیده ناظریان، محمد مزرعتی

 

نشانی : تهران- خیابان وحید دستگردی (ظفر) شماره 203 ، طبقه چهارم واحد 13 ماهنامه اقتصاد انرژی

تلفن : 2-22262061

فاکس : 22262064

وب : www.iraee.org

پست الکتریکی : publication @ iraee.org

نشانی چاپخانه : پدیده گوتنبرگ خیابان آزادی خیابان استاد معین خیابان دستغیب غربی پلاک 1/453

تلفن : 66012761