اقتصاد ايران

 

صاحب امتیاز ، مدیر مسئول و سر دبیر : دکتر حیدر پوریان

شورای سیاست گذاری : دکتر پرویز عقیلی کرمانی دکتر مرتضی بهشتی دکتر موسی غنی نژاد غلامرضا سلامی

هیات تحریریه : دکتر بهروز اخلاقی- دکتر احمد روستا دکتر حبیب الله زنجانی دکتر منوچهر فرهنگ

مهندس طهماسب مظاهری دکتر نرسی قربان دکتر بها الدین نجفی دکتر ابوالقاسم هاشمی

 

معاونت اجرایی و مدیریت آگهی : گلاره زندی

معاون سردبیر : سید کمال حسینی

سرپرست واحد تحقیقات : لیلا عسگری

سرپرست واحد اطلاعات و اخبار : مجید فدایی

خبرنگاران : مجید فدایی زهرا تالانی مهدی آزاد واری یزدان امیدی غلامرضا کمالی رهبر مهدی آزاد واری لیلا مهرابی پور مرضیه محمودی

کارشناسان واحد تحقیقات : محمد رضا زاده محمدی مریم بهی فر

کارشناس بورس : رویین صمد زاده

کارشناس انرژی : عبدالله یونس آر

مترجمان : فرانک فراهانی مهدی نادری سجاد ولدی

صفحه آرایان : مریم تاج آبادی فراهانی

حروفچین : مینا بابا علی نیا

 

نشانی  : خیابان سئول خیابان سوم غربی پلاک 34

صندوق پستی  : 1156- 15875

 

تلفن و دورنگار : 88059498 88059497 88601450

وب : www.iraneconomics.net

پست الکترونیک : info @ iraneconomics.net