گستره انرژی

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : حمیدرضا محمدی

سردبیر : فرهاد محمدی

مشاوران علمی : دکتر حجت الله غنیمی فرد ، دکتر فریدون برکشلی ، دکتر محمود سریع القلم ، دکتر علی وطنی ، دکتر سید محمدرضا آیت اللهی ،دکتر جمشید زرکش ، دکتر داوود منظور ، دکتر نسترن رحیمی

دکتر محمود ترابی انگجی ، شهلا خالقی ، محمد اسماعیل کراچیان

 

گروه برنامه ریزی : خلیل پور بزرگی ، محمد طاهر زاده ، فرید قادری ، مصطفی توانپور ، مرتضی بهروزی فر و محمد عباسی

همکاران تحریریه دراین شماره : علیرضا محمدی آزیتا لطفی فاطمه جعفری رزی مریم تبریزی

لیلا مومنی و مینا یگانه

 

ویراستار  : آزیتا لطفی

طراح جلد و صفحه آرا : علی جوینده

 

چاپ و صحافی : صنوبر

 

نشانی : خیابان انقلاب ، بین فخر رازی و دانشگاه ، خیابان شهدای ژاندار مری ، ساختمان ایرانیان ، واحد 13

تلفن : 66484298 66484299

نمابر  : 66484299

صندوق پستی  : 1849 14155 تهران

 سایت اینترنتی : www.energyspectrum.ir

پست الکتریکی  : info @ energyspectrum.ir