کتاب مبانی اقتصاد سیستم قدرت، مشتمل بر مباحث گوناگون مرتبط با بازار برق، به همت کارشناسان دبیرخانه هیأت تنظیم بازار برق، ترجمه شده،  به جامعه دانشگاهی و اجرایی، بویژه علاقمندان به مباحث  بازار برق تقدیم می‌گردد. علاقمندان می‌توانند برای تهیه این کتاب با دبیرخانه هیأت تنظیم تماس حاصل نمایند.