آزمایشگاه مرجع فشارقوی 

 

مقدمه:
آزمایشگاه مرجع فشار قوی پژوهشگاه نیرو در سال 1375 با هدف ارائه خدمات به فعالیتهای تحقیقاتی و همچنین انجام آزمونهای تجهیزات فشار قوی مورد استفاده در صنعت برق جهت حصول اطمینان از کیفیت و عملکرد مناسب آنها تاسیس شد. در این مدت با انجام آزمونهای بسیار بر روی تجهیزات فشار قوی و کسب تجربه مناسب جهت انجام آزمونهای عایقی به یکی از آزمایشگاههای فعال در صنعت برق کشور تبدیل شده است که آمادگی ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای یا فنی به سازندگان، مصر ف کنندگان و شرکتهای برق را دارا می باشد.

گواهی نامه های تائید صلاحیت:
این آزمایشگاه در حال اخذ گواهینامه تائید صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 می باشد.

دامنه فعالیت:
انجام آزمون بر روی انواع تجهیزات فشار قوی برخی از این تجهیزات عبارتند از:

·         مقره بشقابی و سوزنی مطابق با استاندارد IEC 60383-1 سال 1993

·         مقره آویزی کامپوزیتی مطابق IEC 61109 سال 1995

·         مقره اتکایی خط کامپوزیتی مطابق IEC 61952  سال 2002

·         مقره اتکایی رزینی مطابق IEC 60660 سال 1999

·         مقره اتکایی سرامیکی یا شیشه ای مطابق  IEC 60168 سال 2001

·         خازنهای قدرت مطابق IEC 60831-1 سال 2002

·         کابلهای قدرت مطابق IEC 60502 سال 1998

·         سکسیونر مطابق IEC 62271-102 سال 2001

·         کلید قدرت مطابق IEC 60056 سال 1992

·         بوشینگ مطابق IEC 60137 سال 2003

·         ترانس جریان مطابق IEC 60044-1 سال 2000

·         ترانس جریان مطابق IEC 60044-2 سال2000

·         تابلو فشار ضعیف مطابق IEC 60439-1 سال 1994 و تابلو فشار متوسط مطابق IEC 60298 سال 1990

·         اندازه گیری استقامت عایقی مطابق  IEC 60243-1 سال 1998

·         برقگیر مطابق IEC 60099-4 سال 1998

تجهیزات:

شرکت سازنده

شماره سریال

مدل

نام دستگاه

ردیف

TESTO

-------

TESTO 175-H2

DATA LOGGER

1

HAEFELY TRENCH

514021

SGEK-400/20

IMPULSE GENERATOR

2

TETEX INSTRUMENTS

138043

2809 A

MEASURING BRIDGE

3

HAEFELY TRENCH

-----

454021

POWER FREQUENCY TRANSFORMER

4

CHAUVIN ARNOUX

-----

C.A 6543

MEGOHMMETER

5

TEBAZMA Co.PRIV.

-----

7983048

OVEN

6

NRI - H.V DEPARTMENT

-----

-------

 ARTIFICIAL RAIN GENERATOR

7

HAEFELY TERENCH

494021/1
494021/2

KEV75

CABLE TEST SYSTEM

8

BAUR

913008026

DTS90

 SEMIAUTOMATIC  DIELECTRIC TEST SET

9

------

-------

-------

فشار سنج جیوه ای

10

HIOKI

-------

3256

DIGITAL HITESTER

11

 

آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه:

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

ردیف

1989

IEC60060-1

تعیین ولتاژ پایداری ضربه صاعقه

1

1989

IEC60060-1

تعیین ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک

2

1998

IEC60243-1

اندازه گیری استقامت عایقی

3

1969

IEC60250

 اندازه گیری tand

4

1969

IEC60250

اندازه گیری ظرفیت خازنی

5

1969

IEC60250

محاسبه ضریب نفوذپذیری الکتریکی er

6

1980

IEC60093

محاسبه مقاومت سطحی و حجمی

7

سایر خدمات قابل انجام:

  • ارائه مشاوره‌ فنی جهت برطرف ساختن ضعف عایق تجهیزات فشار قوی

  •  ارائه مشاوره در زمینه سفارش و خرید تجهیزات فشار قوی

 تصاویر آزمایشگاه: