آزمایشگاه ارتعاشات و آکوستیک

 

مقدمه:


آزمایشگاه  ارتعاشات و آکوستیک در سال  1382  در پژوهشگاه نیرو تاسیس گردیداین آزمایشگاه به تجهیزات اندازه گیری و آنالیز صوت و ارتعاشات و یک شبیه ساز عیوب مکانیکی و یک دستگاه آزمون ریگ بالانس مجهز شده است.
 

دامنه فعالیت:

·         آنالیز ارتعاشات

·         آنالیز مودال و تعیین فرکانس طبیعی

·         آنالیز آکوستیک  

تجهیزات:

شماره سریال

مدل

نام دستگاه

ردیف

 

Pulse 3560B

آنالیز کننده

1

 

MOVILOG2

دستگاه جمع آوری داده های ارتعاشی

2

 

 

دستگاه آزمون ریگ بالانس

3

 

 

شبیه ساز عیوب مکانیکی در ماشینهای دوار

4

 

B&K

مجموعه سنسورهای ارتعاشی، میکروفون، چکش مودال

5

 

آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه:

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

ردیف

 

 

تعیین فرکانسهای طبیعی قطعات و اجزای مکانیکی

1

 

 

عیب‌یابی ماشینهای دوار با آنالیز ارتعاشات

2

 

 

مدلسازی فونداسیون جهت بررسی اثرات متقابل فونداسیون و ماشین

3

 

 

مدلسازی سایش بین روتور و اجزای ثابت ماشین

4

 

 

نشت‌یابی بویلرها  با آنالیز آکوستیک

5

 

 

تعیین وضعیت سالم بودن قطعات با توجه به توزیع صوت در آنها

6


سایر خدمات قابل انجام:


برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آنالیز مودال، بالانس ماشینهای دوار و آنالیز ارتعاشات

 

تصاویر آزمایشگاه: