آزمایشگاه مرجع  تجزیه دستگاهی و آب و بخار

 

مقدمه:


تصفیه آب و فاضلاب بدون آنالیز شیمیایی و کنترل کیفیت آن بی فایده و گاهی مضر است .جهت طراحی هر تصفیه خانه بایستی اطلاعات جامعی از مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب و فاضلاب داشت. آزمایشگاه تجزیه دستگاهی و ّ  آب و بخار با در اختیار داشتن امکانات مناسب ، از لحاظ نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و دانش فنی لازم انجام آنالیز آب ، پسابهای بهداشتی و صنعتی، انجام آزمون های بهداشتی رنگها و پوششهای مورد استفاده در لوله ها و مخازن آب آشامیدنی، آنالیز شیمیایی رسوبات لوله های بویلر و پره های توربین به روش شیمی تر ،بررسی خورندگی ضدیخ و اندازه گیری و بررسی مواد مضر در برخی از نمونه های وارداتی و ساخت داخل ارسالی از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را به عهده دارد.


گواهی نامه های تائید صلاحیت:

1- گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 595

2- گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

3- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP آلمان به شماره

DAP-PL-3893.00

دامنه فعالیت:

 دامنه فعالیت این آزمایشگاه شامل :آزمون های فیزیکی و شیمیایی آب، پساب ،رسوبات و لجن ،آزمون بهداشتی رنگهای مورد استفاده در لوله ها و مخازن آب آشامیدنی ،آزمون های خورندگی ضدیخ، بررسی مواد مضر در اسباب بازی ،کنترل کیفیت مواد شیمیایی براساس استانداردهـای ملی ایران، آزمـون هـای فیـزیکی و شیمیــایی ذغـال سنـگ می باشد.

تجهیزات:

شماره سریال

مدل

نام دستگاه

ردیف

1242322

UV-260

اسپکتروفتومتر

1

46541

Coleman51-Ca

فلیم فتومتر

2

90004

SA-CP3

دانه بندی ذرات

3

78254

MC-1 Mark V

اندازه گیری هدایت الکتریکی

4

-

2000

کمپراتور

5

497746

E-1000

ترازوی الکترونیکی

6

1439A

AFS-2000

فلورسانس اتمی

7

GE499055

Solar

جذب اتمی

8

1664

9200

اکسیژن متر

9

017/03293

632

pHمتر

10

810306

U40

آون

11

018599

512 T 5

اندازه گیری مواد محلول

12

00620614

Titroline alpha

تیتراتور

13

8400905

KS120

کوره الکتریکی

14

50040906

BK600

اینکوباتور

15

90249

Libror AEL-200

ترازو آنالیتیکال

16

610301

Turb 550

کدورت سنج

17

-

S135

کروماتوگراف یونی

18

15380

Sherwood 410

فلیم فتومتر

19

8400905

PC21

آون خلاء

20

 

 

 

 

آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه:

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

ردیف

2005

2510 B St.M

اندازه گیری هدایت الکتریکی

1

2005

2540 B St.M

اندازه گیری کل جامدات

2

2005

2540 C St.M

اندازه گیری کل مواد جامد محلول

3

2005

2540 D St.M

اندازه گیری مواد معلق کل

4

2005

2540 E St.M

اندازه گیری جامدات ثابت و فرار

5

2005

2540F St.M

اندازه گیری مواد قابل ته نشینی

6

2005

2540 G St.M

اندازه گیری مواد ثابت و فرار در نمونه های جامد و شبه جامد

7

2005

2550 B St.M

اندازه گیری دما

8

2005

2130 B St.M

اندازه گیری کدورت

9

2005

3500 Al A ,3111D St.M

اندازه گیری آلومینیم

10

2005

3500 Cd ,3111B St.M

اندازه گیری کادمیم

11

2005

3500 Ca B St.M

اندازه گیری کلسیم

12

2005

3500 Cr A ,3111 B St.M

اندازه گیری کروم

13

2005

3500 Cu A ,3111 B St.M

اندازه گیری مس

14

2005

2340 C St.M

اندازه گیری سختی کل

15

2005

3500-Fe B ,3111 B St.M

اندازه گیری آهن

16

2005

3500 Pb A , 3111 B St.M

اندازه گیری  سرب

17

2005

3500 Mg B St.M

اندازه گیری منیزیم

18

2005

3500 Mn A ,3111 B St.M

اندازه گیری منگنز

19

1976

Pye Unicam Atomic Absorption Data book

اندازه گیری جیوه

20

2005

3500 Ni A ,3111 B St.M

اندازه گیری نیکل

21

2005

3500 K B St.M

اندازه گیری پتاسیم

22

2005

3500Ag ,3111 B St.M

اندازه گیری نقره

23

2005

3500 Na B St.M

اندازه گیری سدیم

24

2005

3500 V A ,3111 D St.M

اندازه گیری وانادیم

25

2005

3500Zn A ,3111 B St.M

اندازه گیری روی

26

2005

2310 B St.M

اندازه گیری اسیدیته

27

2005

2320 B St.M

اندازه گیری قلیائیت فنل فتالئین

28

2005

2320 B St.M

اندازه گیری قلیائیت متیل اورانژ

29

2005

4500 CO2  C St.M

اندازه گیری دی اکسید کربن آزاد

30

2005

4500 Cl-B St.M

اندازه گیری کلرید

31

2005

4500 Cl B ,G St.M

اندازه گیری کلرآزاد

32

2005

4500 NH3 B St.M

اندازه گیری آمونیاک

33

2005

4500 NO3 E St.M

اندازه گیری نیترات

34

2005

4500 NO2 B  St.M

اندازه گیری نیتریت

35

2005

4500 O C St.M

اندازه گیری اکسیژن محلول

36

2005

4500 H B St.M

اندازه گیری pH

37

2005

4500 P D St.M

اندازه گیری فسفات

38

2005

4500 SiO2 C St.M

اندازه گیری سیلیس

39

2005

4500 SO4 C St.M

اندازه گیری سولفات

40

2005

5520 B St.M

اندازه گیری چربی و روغن

41

2005

5210 B St.M

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

42

2005

5220 B St.M

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

43

2005

3500 Ba ,3111 D St.M

اندازه گیری باریم

44

2005

3500 Cr B St.M

اندازه گیری کروم شش ظرفیتی

45

2005

1060 B ,C St.M

نمونه برداری آب و پساب

46

1382

ISIRI 1520

اندازه گیری خورندگی ضدیخ

47

1374

ISIRI3601

آنالیز کلرور فریک

48

 

ISIRI2832

آنالیز سولفات سدیم

49

1384

ISIRI 7098

آنالیز هیپوکلریت کلسیم

50

 

ISIRI 2530,2540

آنالیز سود سوز آور

51

 

ISIRI 209

آنالیز اسید کلریدریک

52

 

ISIRI1997

آنالیز آّب باطری

53

 

ISIRI4697

بررسی مواد مضر در اجزاء اسباب بازی

54

 

ISIRI210

آنالیز اسید سولفوریک

55

 

قراردادهای منعقد شده:


-الف- نمونه برداری و اندازه گیری پارامترهای کیفیت آب رودخانه های قشلاق و گاوه رود استان کردستان (کارفرما:شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران)
ب- تحقیق و آزمون نمونه های ذغال سنگ معادن مزینو 1 و نمونه های آب مربوط به آب شناسی معادن ذغال طبس (کارفرما: سازمان توسعه برق ایران)

 

سایر خدمات قابل انجام:


این آزمایشگاه همچنین آمادگی انجام خدمات مشاوره ای و تحقیق در زمینه های مرتبط با آب ، پساب های صنعتی و بهداشتی ،مواد شیمیایی مورد مصرف در سیکل آب و بخار و مشارکت انجام کلیه پروژه های تحقیقاتی صنعت برق و کنترل تولیدات داخلی را نیز با داشتن تجربیات لازم و کارشناسان و محققین مجرب ارائه می نماید.

 

تصاویر آزمایشگاه: