مرکز آزمایش سازه های انتقال نیرو

 

 مقدمه:


در این آزمایشگاه ، امکان بررسی قدرت پایداری سازه های انتقال نیرو ، تحت تاثیر بارهای محاسباتی ناشی از بروز شرایط مختلف ( باد سنگین – باد و یخ – پارگی سیم و ... ) وجود دارد.
در هر یک از این شرایط بارهای محاسباتی ، به نقاط مختلف دکل و در جهات مشخص اعمال می گردد.

گواهی نامه های تائید صلاحیت:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP آلمان به شماره
DAP-PL-3893.00

دامنه فعالیت:


قابلیت آزمون سازه ای کلیه خطوط انتقال با ولتاژ بالاتر از 45کیلو ولت.

تجهیزات:

شماره سریال

مدل

نام دستگاه

ردیف

 

 

4 electronic racks that each contain :
8 electronic cards for measuring force
& 8 electronic cards for adjust the rpm of winches

1

 

 

30 electronic dynamometers

2

 

 

30 controllable winches

3

 

 

Tensile machine ( 60 tons)

4

آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه:

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

ردیف

2002

IEC 60652 SECOND EDITION

آزمون های بارگذاری روی سازه های انتقال نیرو

1

قراردادهای منعقد شده:

1- دکل های انتقال نیرو

سایر خدمات قابل انجام:

آزمون برج های مخابراتی ، سازه های نگهدارنده اتصالات الکتریکی قطار یا تراموا ، قاب های دروازه ای پست های فشار قوی ، تیرهای روشنائی خیابانها ، برج های توربین باد ، برج های بالابر در پیست اسکی و ... در ضمن امکان انجام بعضی آزمون ها روی مقره های سرامیکی یا کامپوزیتی خطوط انتقال نیرو نیز وجود دارد.

 تصاویر آزمایشگاه: