آزمایشگاه مه نمکی

 

مقدمه:
علاوه بر مزایای مختلفی که مقره ‌های کامپوزیتی نسبت به مقره ‌های سرامیکی دارا می‌باشند، استفاده از آنها معایبی را نیز به همراه خواهد داشت نظیر: ترک و فرسایش مواد پوسته، تغییرات سطحی پوشش مقره، جذب آب، کاهش استحکام الکتریکی ناشی از تخلیه الکتریکی روی مقره تحت محیط‌های آلوده که با ایجاد تغییرات در مواد مقره قبل از تولید انبوه، می‌توان به رفع تک‌تک این عیوب پرداخت.
بررسی کارآیی و بازدهی مواد پلیمری همچنین طول عمر مفید کاری آنها توسط آزمونهای پیر سازی امکان‌پذیر می‌باشد. امروزه تعداد آزمونهای متفاوتی بدین منظور تدوین شده اند و امکان انجام دو روش در آزمایشگاه مه‌نمکی بوجود آمده است و آزمایشگاه با استفاده از این روشها به  ارزیابی مقره‌ های مورد آزمون می‌پردازد.

 

گواهی نامه های تائید صلاحیت:
-این آزمایشگاه در حال اخذ گواهینامه تائید صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 می باشد.
- ارزیابی و تائید از طرف متخصصین مجله تخصصی INMR

دامنه فعالیت:

انجام آزمون بر روی انواع مقره های فشار قوی که عبارتند از:

1.       مقره بشقابی و سوزنی سرامیکی مطابق IEC60507 سال 1991

2.       مقره آویزی کامپوزیتی مطابق IEC61109 سال 1995

3.       مقره اتکایی خط کامپوزیتی مطابق IEC61952  سال 2002

4.       برقگیر مطابق IEC60099-4 سال 1998

تجهیزات:

شماره سریال

مدل

نام دستگاه

ردیف

-------

-------

SALT FOG SYSTEM

1

-------

-------

CLEAN FOG SYSTEM

2

-------

-------

TRACKING WHEEL SYSTEM

3

------

7983048

OVEN

4

------

------

LEAKAGE CURRENT ANALYZER

5

913008026

CD24

CONDUCTIVITY METER

6

آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه:

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

ردیف

1995

IEC61109

آزمون مه نمکی

1

2002

IEC61952

آزمون مه نمکی

2

1998

IEC60099-4

آزمون مه نمکی

3

1991

IEC60507

آزمون مه تمییز

4

2005

IEC62217

آزمون تراکینگ ویل

5

سایر خدمات قابل انجام:

1.       ارائه مشاوره‌ فنی جهت برطرف ساختن ضعف عایق تجهیزات فشار قوی

2.       ارائه مشاوره در زمینه سفارش و خرید تجهیزات فشار قوی

3.       انجام آزمونهای مقایسه جهت انتخاب بین چند محصول

4.       ارزیابی کارآیی مقره های سیلیکونی

5.       ارزیابی کارآیی پوششهای سیلیکونی روی تجهیزات الکتریکی

6.       بهینه سازی طرح مقره ها جهت بالا بردن خصوصیات کاربردی

 تصاویر آزمایشگاه: