آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت

 مقدمه:

آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت پژوهشگاه نيرو از شهريور ماه سال 1382 شروع به كار كرده است. اين آزمايشگاه با انجام آزمون‌هاي استاندارد بر روي محصولات الكتريكي، الكترونيكي و مخابراتي، امكان انطباق با استانداردها را در طول طراحي و ساخت براي طراحان و توليدكنندگان فراهم مي‌كند.

گواهينامه‌هاي تائيد صلاحيت:

1- گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره 709

2- گواهينامه سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP آلمان به شماره DAP-PL-3893.00

دامنه فعاليت:

1- انجام آزمونهاي طراحي و نوعي بر روي تجهيزات الكتريكي، الكترونيكي و مخابرات در صنعت برق مطابق با استانداردهاي مرتبط

 تجهيزات:

شماره سريال

مدل

‌نام دستگاه‌هاي آزمون

رديف

21-418-1

ED8349

دستگاه آزمون كنتور

1

150830

PEFT 4010

دستگاه اعمال سيگنال Burst

2

H306536

PESD 1610

دستگاه اعمال تخليه الكترواستاتيك

3

6-02-1672

GCC/60

محفظه آزمون سرما و گرماي خشك

4

068/04

TV 50350

دستگاه آزمون لرزش

5


شماره سريال

مدل

‌نام دستگاه‌هاي عمومي

رديف

2528680101-1000

RAYMX4PSZG

دماسنج مادون‌ قرمز

1

RAYTEK

RAYR 312ML2G

دماسنج مادون‌ قرمز

2

00717041

Testo 650

دستگاه ثبت دما، رطوبت و فشار

3

Testo

Testo 454

دستگاه ثبت دما، رطوبت و فشار

4

20022094/34

Testo175

دستگاه ثبت دما و رطوبت

5

Chauvin Arnoux

CA.43

ميدان‌سنج

6

Chauvin Arnoux

CA10

ميكرو‌ اهم‌متر

7

FLUKE

337

كلمپ متر

8

Metrix

OX8100

اسيلوسكوپ

9

FLUKE

196C/001

اسكوپ متر

10

Metrix

MX751

مولتي‌متر

11

Metrix

MX 753

مولتي‌متر

12

FLUKE

45

مولتي‌متر

13

FLUKE

189

مولتي‌متر

14

Chauvin Arnoux

C.A 5240

مولتي‌متر

15

Metrix

MX24

مولتي‌متر

16

Metrix

MX54C

مولتي‌متر

17

285178XKX

MX554

مولتي‌متر

18


آزمايش‌هاي قابل انجام در آزمايشگاه:

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

رديف

2004

IEC 61000-4-4

آزمون پالس‌هاي زودگذر

1

2001

IEC 61000-4-2

آزمون مصونيت در برابر تخليه الكترواستاتيك

2

1994

IEC 60068-2-2

آزمون گرمای خشک

3

1994

IEC 60068-2-1

آزمون سرما

4

1995

IEC 60068-2-6

آزمون لرزش

5

1987

IEC 60068-2-27

آزمون شوک

6

2003

IEC 6205X

آزمون‌هاي كنتورهاي برق تكفاز و سه‌فاز

7

2003

IEC 62053

آزمون ثابت کنتور

7-1

2003

IEC 62053

آزمون شرايط راه اندازی

7-2

2003

IEC 62053

آزمون شرايط بدون بار

7-3

2003

IEC 62053

آزمون کميت های تاثيرگذار

7-4

2003

IEC 62053

آزمون تغييرات جريان

7-5

2003

IEC 62053

آزمون راه اندازي اوليه

7-6

2003

IEC 62053

آزمون مصرف توان

7-7

2003

IEC 62053

آزمون تاثير خود گرمازايي

7-8

2003

IEC 62052-11

آزمون تاثير حرارت

7-9

2003

IEC 62052-11

آزمون مصونيت در برابر پالس‌هاي زودگذر

7-10

2003

IEC 62052-11

آزمون مصونيت در برابر تخليه الكترواستاتيك

7-11

2003

IEC 62052-11

آزمون گرمای خشک

7-12

2003

IEC 62052-11

آزمون لرزش

7-13

2003

IEC 62052-11

آزمون شوک

7-14


قراردادهاي منعقد شده:

1- تفاهم نامه همكاري با آزمايشگاه‌هاي KEMA هلند

ساير خدمات قابل انجام:

1- آزمون و كاليبراسيون دستگاه‌هاي تستر كنتور پرتابل
2- آزمون و كاليبراسيون
Power Multimeter
3- اندازه‌گيري دما و رطوبت

4- كاليبراسيون شتاب‌سنج

5- تعيين فركانس رزنانس

تصاویر آزمایشگاه: