آزمایشگاه متالورژی

مقدمه:

 آزمایشگاه متالورژی پژوهشگاه نیرو با 20 سال سابقه  در صنعت برق و با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و تجهیزات مدرن با قابلیت انجام آزمایشهای معمول و کاربردی بر روی قطعات و تجهیزات در صنعت عظیم برق کشور و سایر صنایع مطابق با استانداردهای مرجع (ASTM, DIN، BS ...) و استانداردهای ملی ایران در زمینه های مختلف فعالیت دارد. این آزمایشگـاه با توجه به امکانـات دستگـاهی و کارشـناسی مـوجود خـود در زمینه های زیر امکان اجرای آزمایش و تهیه گزارشهای جامع و مهندسی را دارا می باشد

1- متالوگرافی

1- بررسی و تفسیر ساختار میکروسکپی فلزات و غیر فلزات (دمای محیط و دمای بالا)
2- تعیین ساختار میکروسکپی قطعات و تجهیزات در محل بدون تخریب و نمونه برداری

2- بررسی خواص مکانیکی فلزات

1- آزمایش کشش در دمای محیط
2- آزمایش کشش در دمای غیر محیط
3- آزمایش فشار
4- آزمایش خمش (
bending )
5- آزمایش خزش (
Creep )
6- آزمایش تنش – گسیختگی (
Stress- Rupture )
7- سختی سنجی ماکرو در مقیاسهای راکول، برینل و ویکرز
8- سختی سنجی میکرو در مقیاسهای نوپ، ویکرز و برینل با بارهای 5 گرم تا 2 کیلوگرم
9- سختی سنجی با سیستم پرتابل

3- بررسیهای خوردگی و اکسیداسیون

1- آزمایشهای خوردگی الکتروشیمیایی در محیط های مختلف
2- آزمایشهای کرونو آمپرومتری، ولتامتری خطی و پتانسیل مدار باز
3- آزمایشهای کرونو پتانسیو متری، ولتامتری سیکلی و ولتامتری پالسی
4- آزمایشهای کرونوکولومتری و پلاروگرافی
5- آزمایشهای خوردگی داغ و اکسیداسیون بر روی آلیاژها و پوشش ها

4- بررسی های غیر مخرب

1- تعیین عیوب سطحی قطعات با روش مایعات نافذ فلورسنسی (LPT )
2- تعیین ضخامت پوشش و ضخامت با روشهای غیر مخرب آلتراسونیک و مغناطیسی
3- تعیین وجود، شکل، اندازه و موقعیت عیوب داخلی با استفاده از روش آلتراسونیک (
UT )

5- عملیات حرارتی

1- تعیین سیکلهای عملیات حرارتی خاص مورد نیاز آلیاژها و  قطعات
2- عملیات حرارتی در اتمسفر کنترل شده  تا دمای
درجه سانتیگراد1200
3- عملیات حرارتی تا دمای 1500
 درجه سانتیگراد  در اتمسفر محیط

گواهی نامه های تائید صلاحیت:

1- گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 126
2- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP آلمان به شماره
 DAP-PL-3893.00

دامنه فعالیت:

1- فعالیت در نقش آزمایشگاه مرجع

          1- کنترل کیفیت قطعات توربین
          2- کنترل کیفیت لوله های بویلر و کندانسور
          3- کنترل کیفیت سیم و کابل
          4- کنترل کیفیت یراق آلات
          5- کنترل کیفیت کلیه قطعات فلزی مصرفی در نیروگاهها و خطوط انتقال و توزیع نیرو
           6- آزمون مکانیکی مقره ها

2- فعالیت در زمینه ارائه خدمات تحقیقاتی و آزمایشگاهی

1- آزمایشهای مورد نیاز برای تخمین عمر باقیمانده تجهیزات نیروگاهی
2- آزمایشهای مورد نیاز برای بررسی علل زوال و تخریب قطعات نیروگاهی
3- بازرسی فنی جوش (
Welding ) با تکنیک PQR
4- آزمایشهای مورد نیاز برای پوششهای فلزی نظیر پوشش گالوانیزه تجهیزات خطوط انتقال و توزیع نیرو
5- آزمایشهای مورد نیاز برای پوششهای قطعات داغ توربینهای گاز

6- آزمایشهای مورد نیاز برای تعیین مقاومت خوردگی و اکسیداسیون قطعات مورد استفاده در صنعت برق 7- تهیه شناسنامه فنی و تعیین روش ساخت قطعات و تجهیزات
8- آزمایش غیر مخرب
NDT
9- انجام آزمایشهای عملیات حرارتی بر روی آلیاژهای مختلف مورد مصرف در صنعت برق
10- کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات فلزی و غیر فلزی خریداری شده یا ساخت داخل
11- انجام آزمایش های مختلف مورد نیاز پروژه های تحقیقاتی به منظور کسب فن آوری ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز 

تجهیزات:

شماره سریال

مدل

نام دستگاه

ردیف

9003

DY 26

دستگاه آزمون یونیورسال

1

27091891

HMV-2000

دستگاه آزمون سختی میکرو

2

5603

DVRB-M

دستگاه آزمون سختی ماکرو

3

193

801

دستگاه اندازه گیری سختی در محل

4

10/960805

DSM 6100-F

دستگاه آزمون خزش

5

562277

Aristomet

میکروسکوپ متالوگرافی

6

111628

M 8

میکروسکوپ استریو

7

3681585

Discotom-2

ماشین برش

8

3771224

Prontopress-2

مانت گرم

10

40/03/6

Planopol-V

سنباده زنی ، پولیش اتوماتیک

11

292136

Polectrol

الکترو پولیش و الکترو اچ

12

---

PSM-2

میکروسکوپ پرتابل

13

---

Transpol-2

تجهیزات پولیش و سنباده پرتابل

14

---

Movipol-3

تجهیزات الکتروپولیش و اچ پرتابل

15

4232099

Metason

تمیز کننده آلتراسونیک

16

7413.8512

Echograph 1085

Digital ultrasonic flaw detector

17

880432

Minitest 400 W

ضخامت سنج التراسونیک

18

34106

PM2000

ترازوی دقیق

19

M74884

AT-201

ترازوی دقیق

20

7524004

Azar

کوره آزمایشگاهی

21

750500

TF5 30 1250

کوره تیوپی آزمایشگاه

22

7508003

MIL-1200

کوره حمام نمک آزمایشگاهی

23

7701008

F2L1500

کوره آزمایشگاهی

24

555

---

پرس دستی

25

50904180

2210

Digital multimeter

26

----

---

کولیس دیجیتال

27

----

---

کولیس

28

---

---

Micrometer

29

---

---

مخلوط کن

30

147035

---

Distilled water maker

31

----

790M

ذره بین

32

7613362

---

اره لنگ

33

----

---

گیره ثابت

34

---

----

سنگ دستی

35

----

---

دماسنج

36

---

----

رطوبت سنج

37

 

 

 

 

آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه:

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

ردیف

2003

ASTM E 92

سختی سنجی ماکرو -  ویکرز

1

2001

ASTM E10

سختی سنجی ماکرو - برینل

2

2002

ASTM E 18

سختی سنجی ماکرو - راکول

3

2003

ASTM A 370

استحکام کششی و تسلیم

4

2003

ASTM A 370

درصد تغییر طول نسبی

5

2003

ASTM A 370

خمش

6

2003

ASTM A 370

فشار

7

2000

ASTM E139

گسیختگی تنشی

8

2001

ASTM E 3

آماده سازی نمونه

9

1999

ASTM E 407

میکرو اچ

10

2000

ASTM E 340

ماکرو اچ

11

1999

ASTM E 407

بررسی ریز ساختار

12

2001

ASTM E3

اندازه گیری ضخامت پوشش با میکروسکوپ نوری

13

2001

ASTM E 1077

اندازه گیری عمق لایه دکربوره شده

14

2000

ASTM E 340

استریو ماکروسکوپ

15

1999

ASTM E 384

سختی سنج میکرو - ویکرز

16

1999

ASTM E 384

پروفیل سختی

17

2001

ASTM E112

تعیین اندازه دانه

18

1996

ASTM A 956

سختی سنج پرتابل

19

2002

ASTM E 1351

متالوگرافی پرتابل

20

2001

ASTM E 919

عملیات حرارتی

21

 

 

 

 

سایر خدمات قابل انجام:

  این آزمایشگاه در کنار انجام آزمونهای مورد درخواست، در تمام زمینه های تخصصی مربوطه، خدمات مشاوره ای و نظارتی نظیر ارایه مشاوره کارشناسی جهت نصب و راه اندازی دستگاههای آزمایشگاهی، ارایه خدمات آموزشی در زمینه دستگاههای آزمون مواد، ارایه مشاوره متالورژیکی در رابطه با تولید قطعات نیز ارائه می نماید. در ضمن تعیین و تشخیص روش ساخت قطعات صنعتی و پیشنهاد روش ساخت برای آنها، تهیه شناسنامه فنی، ارائه استاندارد معادل قطعات فلزی، ارائه گزارشهای تفسیری و تکمیلی در زمینه کنترل کیفی متالورژیکی قطعات بر اساس استانداردهای مرتبط ، تجزیه و تحلیل زوالها و تخریبهای قطعات مورد استفاده در صنعت و ارائه راه حلهای مناسب پیشگیری از تکرار آنها در این آزمایشگاه قابل اجرا است.

 

تصاویر آزمایشگاه: