آزمایشگاه مرجع  کالیبراسیون دما و  فشار

 

مقدمه:
اندازه‌گیری بخش مهمی از فرآیند ساخت و توسعه محصولات می‌باشد. اندازه‌گیری برای تولید و توسعه استانداردها، برای ارتباط سالم بین خریدار و فروشنده، و همچنین برای اطمینان از مطابقت محصول تولید شده با استانداردهای مربوطه الزامی است. اندازه‌گیری همچنین برای نظارت و مانیتورینگ فرآیند، چه برای بهینه‌سازی و چه برای مدلسازی فرآیند مورد نیاز می‌باشد.
برای اینکه یک اندازه‌گیری معتبر باشد و از طرف تمامی طرفین مورد قبول بوده و بعلاوه به یک نحوه تفسیر شود می‌بایستی به یک استاندارد مشترک، از طریق یک سری مقایسه زنجیره‌وار و پیوسته قابل ردیابی باشد. آزمایشگاههای کالیبراسیون در حکم حلقه‌های این زنجیر می‌باشند که یک اندازه‌گیری را در نهایت به تعریف آن ارتباط می‌دهند. این تعاریف توسط سیستم بین‌المللی احاد ارائه شده و مورد توافق بین‌المللی می‌باشد. با توجه به فراگیر شدن استانداردهای ISO و اهمیت و جایگاه کالیبراسیون در این استاندارد نقش آزمایشگاه‌های کالیبراسیون دو چندان می شود.

گواهی نامه های تائید صلاحیت:
در حال حاضر آزمایشگاه در حال آماده‌سازی شرایط مورد نیاز برای اخذ گواهی تایید صلاحیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و گواهی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 می باشد.

دامنه فعالیت:

- آزمایشگاه کالیبراسیون دما قابلیت کالیبراسیون انواع ترنسمیترها و ترنسدیوسرهای دما و دماسنجها از جمله دماسنجهای مقاومتی، ترمیستورها، دماسنجهای مایع در شیشه، عقربه‌ای و ترموکوپلها را در گستره  20- درجه سانتیگراد تا  1200درجه سانتیگراد را دارد.


- آزمایشگاه کالیبراسیون فشار قابلیت کالیبراسیون انواع ترنسمیترها و ترنسدیوسرهای و سویچهای فشار و انواع فشارسنجها از جمله گیجهای بوردون، دیافراگمی، بارومترها و غیره را دارد. آزمایشگاه فشار قابلیت کالیبراسیون فشار نیوماتیک از خلاء تا 20 بار و فشار هیدرولیک از حدود فشار محیط تا  700 بار را دارد.

تجهیزات:

شماره سریال

مدل

نام دستگاه کالیبراسیون

ردیف

909L/1250

909L

دماسنج مقاومتی 100 اهمی

1

909L/1412

909L

دماسنج مقاومتی 100 اهمی

2

231444/4

935-14-95

دماسنج مقاومتی 100 اهمی

3

231444/5

935-14-95

دماسنج مقاومتی 100 اهمی

4

25273/5

935-14-95

دماسنج مقاومتی 100 اهمی

5

25273/3

1600

ترموکوپل نوع S با cold junction  

6

25273/4

1600

ترموکوپل نوع S بدون cold junction  

7

231444/6

935-14-88

ترموکوپل نوع S بدون cold junction  

8

231444/3

TTI-7

نمایشگر دماسنج

9

49385

JRB-610

جعبه مقاومت

10

231444/1

Pegasus basic 1200

کوره

11

231444/2

Jupiter basic 650

کوره

12

88700775

RMS-189

مولتی متر

13

88710454

RMS-87

مولتی متر

14

25273/2

  798 Hydra   

حمام روغن بزرگ

15

25273/1

RS422hyperion

حمام روغن کوچک

16

550/28586

550

آزمونگر وزن مرده خلا- نیوماتیک

17

28092

580DX

آزمونگر وزن مرده هیدرولیک

18

 

JPS-302D

منبع تغذیه دوبل تراکینگ دیجیتالی

19

 

 

کیت قابل حمل کالیبراسیون فشار

20

8847011

Fluke 744

کالیبراتور قابل حمل دما و فشار

21

H540/165

H540

کالیبراتور چند کاره مقایسه‌ای فشار

22

5451

MCX-II

کالیبراتور قابل حمل دما و فشار

23

70246001

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

24

70246002

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

25

70246003

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

26

70246004

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

27

70246005

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

28

70246006

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

29

70246007

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

30

70246008

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

31

70246009

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

32

702460010

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

33

702460011

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

34

702460012

گیج استاندارد 250 میلیمتری

گیج فشار عقربه‌ای

35

11300

Druck

پمپ دستی نیوماتیک- خلا

36

آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاه:


آزمایشگاه کالیبراسیون دما

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

ردیف

--

--

کالیبراسیون دماسنجهای مقاومتی، ترمیستور و ترموکوپل

1

--

--

کالیبراسیون دماسنجهای مایع در شیشه و عقربه‌ای

2

--

--

کالیبراسیون انواع ترنسمیترها و ترنسدیوسرهای دما

3

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

سال انتشار

شماره استاندارد

عنوان

ردیف

--

--

کالیبراسیون فشارسنجها، بارومتر

1

--

--

کالیبراسیون انواع سویچهای فشار

2

--

--

کالیبراسیون انواع ترنسمیترها و ترنسدیوسرهای فشار

3

 

اطلاعات عمومی:

سایت های مرتبط:

1.       Metrology in short, EUROMET project 595; http://www.euromet.org

2.       Member state of the Convention of metre, http://www.bipm.fr/enus/1_Convention/member_states.html

3.       The International System of Units (SI), http://www.bipm.fr/enus/3_SI/

4.       The NIST Industrial thermometer calibration laboratory http://www.nist.gov

5.       Sandia National Laboratory – Primary Standards Lab (US Department of Energy) http://www.sandia.gov/psl

6.       United Kingdom National Physics Laboratories http://www.npl.co.uk

کالیبراسیون دما:

1.       ASL, Temperature Metrology and Calibration - http://www.aslinc.com

2.       Hart Scientific - http://www.hartscientific.com

3.       ICL Labs (US) - http://www.icllabs.com

4.       Isotech Technology Ltd. - http://www.isotech.co.uk

5.       International Temperature Scale 1990,  http://www.its90.com

کالیبراسیون فشار:

1.       Sandia National Laboratory – Primary Standards Lab (US Department of Energy) http://www.sandia.gov/psl/

2.       Ruska Instrument Corporation - http://www.ruska.com

3.       Pressuerements Ltd. - http://www.pressurements.com

4.       Alpha Control and Instrument  - http://www.alphacontrols.com

5.       Pressure and Vacuum Standards – High http://www.npl.co.uk/npl/sections/pv/high.html

6.       Pressure and Vacuum Standards – Barometry http://www.npl.co.uk/npl/sections/pv/barometry.html

 

      تصاویر آزمایشگاه: