English
یکشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۱, ۰۳:۲۰
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

آرشیو مقالات

کلمه جستجو :
عمومی
پایان نامه ها در ارتباط با مقره
مقالات-پیمانکاران
مقالات صنعت برق
تاریخچه صنعت برق
مقالات بورس برق
استانداردهای صنایع مصرف کننده عمده برق
مشخصات نیروگاههای کشور
مقالات علمی
خطوط انتقال
کابلها
توزیع
انرژی های نو
ترانسفورماتور
مدیریت پروژه
کنتور و رله
خازن
مقره
فناوری نانو
پست ها
مطالعات سیستم های قدرت
حفاظت سیستم های قدرت
کنترل و بهره برداری سیستم های قدرت
کیفیت انرژی الکتریکی
مقالات کنفرانس بین المللی برق
کنفرانس اول
کنفرانس دوم
کنفرانس سوم
کنفرانس چهارم
کنفرانس پنجم
کنفرانس ششم
کنفرانس هفتم
کنفرانس هشتم
کنفرانس نهم
کنفرانس دهم
کنفرانس یازدهم
کنفرانس دوازدهم
کنفرانس سیزدهم
کنفرانس چهاردهم
کنفرانس پانزدهم
کنفرانس شانزدهم
کنفرانس هفدهم
کنفرانس هجدهم
کنفرانس نوزدهم
کنفرانس بیستم
کنفرانس بیست و یکم
کنفرانس بیست و دوم
مدیدیت بار و انرژی
توربین ها
ماشین های دوار مکانیکی (غیر توربین)
ماشین های الکتریکی-ژنراتورهای سنکرون
سیکل آب و بخار نیروگاه
کنترل نیروگاه
خوردگی و مواد
مخابرات در شبکه های قدرت
مدیریت صنعت برق
محیط زیست
متفرقه
انرژی زمین گرمایی
اطلاعات عمومی
سیستم مانیتورینگ تجهیزات
ابزارهای جعبه سوئیچ و ترانسفور ماتور و نگهداری و کنترل
ذخیره سازی انرژی الکتریکی
مقالات دومین کنفرانس سد
محور1
محور2
محور3
محور4
محور5
محور6
محور7
تولید برق
همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
همایش اول
همایش دوم
همایش سوم
همایش چهارم
همایش پنجم
همایش ششم
همایش هفتم
مقالات سمینار تخصصی عایق ها
سمینار چهارم
سمینارپنجم
سمینار ششم
مقالات اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
مقالات مجله انجمن مهندسین برق سال 5 شماره 2
سمینار هفتم
کنفرانس بیست و سوم
کنفرانس بیست و چهارم
کنفرانس بیست و پنجم
کنفرانس بیست و ششم
کنفرانس بیست و هشتم

آرشیو 1392

بهمن(6)
آذر(23)
آبان(37)

آرشیو 1391

تیر(13)
خرداد(24)
اردیبهشت(62)
فروردین(62)

آرشیو 1390

اسفند(114)
بهمن(134)
دی(117)
آذر(114)
آبان(14)

آرشیو 1388

اسفند(55)
بهمن(103)
دی(112)
آذر(124)
آبان(131)
مهر(87)
شهریور(110)
مرداد(176)
تیر(241)
خرداد(105)
اردیبهشت(244)
فروردین(126)

آرشیو 1387

اسفند(46)
بهمن(167)
دی(146)
آذر(35)
آبان(3)
مهر(10)
شهریور(42)
مرداد(122)
تیر(916)
خرداد(411)
اردیبهشت(141)
فروردین(76)

آرشیو 1386

اسفند(33)
بهمن(17)
آذر(1)
مهر(1)
مرداد(5)
خرداد(9)

بررسی رابطة تعطیلی روز پن جشنبه با میزان کارآیی کارکنان
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
کاربرد مدل تحلیل شکاف در سنجش کیفیت خدمات شرکت های توزیع نیروی برق (مورد:امور مشترکین برق شهرستان یزد)
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
مانیتورینگ بار به روش غیرمداخله گر
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
کاربرد برازش منحنی در تلفیق با روش مانده هنجار شده جهت شناسایی و تصحیح داد ههای نامناسب بار
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های موتور الکتریکی
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
ساختار اجرائی پیشنهادی برون سپاری خدمات توزیع نیروی برق
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
شناسایی موانع موجود دراستقرار نظام مشارکت کارکنان مطالعه موردی (نیروگاه های گازی استان خراسان)
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
کاربردRCM در سیستمهای قدرت و بکارگیری AHPدر اولویتبندی تجهیزات
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
نقش انتقال دانش فنی در توسعه صنعتی کشورها و مقایسه آن با تجربیات موجود در پژوهشگاه نیرو
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
ارائه مدلی مبتنی بر روش بردا جهت ارزیابی عملکرد کارکنان
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
تحلیلی بر تکنولوژ یهای مهم مورد نیاز در صنعت برق ایران طی یک الی دو دهه آینده
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
شیوه تعیین خصوصیات مورد نظر مشترکین « بررسی موردی مشترکین برق دیماندی »
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
بررسی صدمه دیدن لول ههای سوپرهیتر نیروگاه بیستون توسط مدلسازی cfd
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۸
طراحی مدل مفهومی و استاندارد سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش توزیع
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۸
بهبود بازده انرژی با استفاده از سیست مهای دور متغیر مورد مطالعه: کاهش مصرف داخلی نیروگاهها
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۸
طراحی جریمة نامتعادلی بار برای مشترکین سه فاز
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۸
مطالعه فنی- اقتصادی کنترل خودکار روشنایی
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۸
پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی شبکه سرتاسری ایران با استفاده از شبک ههای عصبی و منطق فازی
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۸
پتانسیل سنجی کمی کاهش مصرف انرژی الکتریکی مشترکان خانگی شهرهای یزد، میبد و مهریز با استفاده از روش تفکیک مولف ههای بار
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۸
بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت باتریسازی نیرو
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۸
مدیریت تشویقی بارهای صنعتی با استفاده از تئوری بازیها
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۸
افزایش طول عمر لامپ ک ممصرف با انتخاب صحیح شرایط محیطی
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۸
تحلیل جریان گازهای داغ خروجی در مسیر ارتباطی GT بهHRSG با هدف کاهش افت فشار و افزایش راندمان
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
شبیه سازی مشعل های نیروگاه شازند به روش عددی و بررسی اثر هوای اولیه بر شکل و محل شعله
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
طراحی کوره نیروگاه زباله سوز
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
بررسی علت تخریب بابیت یاتاقان توربین های گازی GE.F5
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
مدلسازی و بهینه سازی فنی، اقتصادی بازسازی نیروگا ههای بخار با استفاده از توربین های گاز
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
مدلسازی وبررسی عملکرد کولرهای تبخیری جهت افزایش توان خروجی توربینهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
بررسی اضافه ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال و تاثیر مدلسازی ادوات سیستم قدرت
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
تحلیل مغناطیسی و حرارتی ترانس جریان در شرایط عادی و اتصال کوتاه
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
بررسی تحلیلی و شبی هسازی ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبرا نشده با خازن سری
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
بررسی اقتصادی کاربرد محدود ساز جریان خطا از نوع تلفیق شکستن شین و امپدانس تشدید سری در پست فشارقوی فیروز بهرام
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
مطالعات پیرسازی لاستیک سیلیکونی تحت اعمال میدان های الکتریکی و حرارتی
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
اندازهگیری و شبیه سازی میدانهای مغناطیسی در تابلو فشار متوسط در راستای بهبود سازگاری الکترومغناطیسی
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
روش نوین بهینه سازی مسیر کابل کشی فشار ضعیف در پست های فشار قوی با تاکید بر ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
بررسی روشهای بهبود بازده سیستم ماهی ترسان در نیروگاه نکا
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
تشخیص نوع عیب تخلی هجزئی شینه های ژنراتوربا استفاده از شاخصهای آماری و شبک ههای عصبی احتمالی
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
تعیین پارامترهای قوس الکتریکی در عایق های آلوده به روش الگوریتم ژنتیک
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
مجتمع کردن تجهیزات و عملیات اجرایی، راهی برای کاهش زمان بازیابی پستهای فوق توزیع در شرایط پس از زلزله
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
کیلوولت تهرانپارس400 / 230ارزیابی عملکرد ساز هها و تجهیزات پست در زلزله محتمل شهر تهران
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
استفاده از عامل ها در سیستم مدیریت گردش کار توزی عشده
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
بررسی کاربرداستراتژی RCM در برنامه ریزی تعمیرات شبکه های انتقال
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۸
Transformers dry out using filtration technique
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
A survey on Electric Power T&D Automation around the World
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Development of a Stand Alone Micro-Hydro System using Development of a Stand Alone Micro-Hydro System using Sites in Remote Areas
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Electric Field Calculations in Rod-plane Gap Using Hyperbolic Approximation and Finite Element Method: a Comparison
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
A new analytic model to simulate the electrical behavior of a snow-covered insulator
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
QFT Framework for Robust Tuning of Power System Stabilizers
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Maintenance decisions enabled through oil testing
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Dielectric Response Studies on Insulating System of High Voltage Rotating Machines
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Surface Degradation of Outdoor Polymeric Insulators Resulting from Electrical and Environmental Stress
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Properties of Alternative Liquids to Mineraloil for Transformers
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
A New Technique for On-line Monitoring of Transformer Bushings
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Diagnostics of Power Transformers with Dielectric Response Measurements
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
On Market-based Robust Load-frequency Control
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Study on the establishment of dynamic performance test environment for the digital protective relay using RTDS
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Development of the Composite Communication System for Distribution Automation System
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Operation Analysis of DSTATCOM using EMTDC Program
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
An Analysis of the Ground Fault Current Division of 22.9kV-Y Lines
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Inclusion of Weather Effects in Reliability Evaluation for System Combining Photovoltaic Generation
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Wind Turbine Driven Grid-Connected Inverter Based on Predictive Current Control Technique
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Fault Diagnosis in Electrical Power Substations using Soft Computing Methods
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
The development and implementation of current injection controller system based on FPGA on 25KA current injection machine
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
PCBs removal from transformer oil by solvent extraction
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Modelling of Overcurrent Relay Characteristics Based on Neural Network
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Implementation of UCA Based Inter and Intra Substation Communication Architecture
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
MODERN TRENDS IN DETECTION OF CAVITATION EROSION IN HYDRO POWER PLANTS
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Evaluation of Design Parameters For HRSG CostOptimization
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Computer Aided Low Voltage Short Circuit Laboratory Design and Simulation
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Consumption of electricity in buildings
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Analysis and Simulation of FCL Effects on Voltage Sag in Power Systems
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
The Effects of Parallel Capacitors in a Reactive Compensating Filter Device on Voltage non-sinusoidality and Current Resonance
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Lead/Lag SSSC Based Controller for Stabilization of Frequency Oscillations in Multi-Area Power System
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Mixed H2/H∞ Based LFC of a Deregulated Power System
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Transient Contingency Ranking Using Several Severity Indices Based on Hybrid Transient Energy Function and Time Domain Simulation
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Reactive Power Market Simulation: A Particle Swarm Optimization Approach
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Promoting the Optimal Maintenance Schedule of Generating Units in a Competitive Environment Based on Genetic Algorithm
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Computing and Analysis of Transfer Capability in Different Scenarios for Khorasan Transmission Network Using Genetic Algorithm
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF NETWORK PLANNING SYSTEMS
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
A New Method for Calculation of Corona Inception Voltage in Stranded Conductors of Overhead Transmission Lines
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Thermal design of housing tube, conductors and maximum permitted load current of sealed cable penetrations through the steel containment of Nuclear Power Plant
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Dynamic and Power Quality Aspects of Interconnected Wind Turbine Using Universal Custom Power Conditioner
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
FORMULATE AND CALCULATE A NEW METHOD FOR WIND TURBINES GROUNDING
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
Shielding Effectiveness Analysis of the Materials for High Current Systems in Low Frequency
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
تنظیم فازی کنترل کننده دمای بخار فوق داغ واحد بخاری
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
مدلسازی و کنترل جامع توربین بادی سرعت- متغیر(VSCM)
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
طراحی سیستم PSS چند متغیره تطبیقی مبتنی بر کنترل کننده غیر متمرکز برای ژنراتور سنکرون
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
طراحی و ساخت دستگاه انداز هگیری اختلاف انبساط ایجادشده بین پوسته و روتور توربین با استفاده از امواج رادیویی و سنسورهای غیرتماسی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
علل افزایش سختی درروتورهای نیروگاهی و اصلاح آن به روش تمپرینگ
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
خمش زدایی روتورهای نیروگاهی با استفاده ازعملیات گرم کردن موضعی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی علل تخریب شدید نازلهای ردیف اول توربین گازی MHI701D
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی تاثیر توان اشعه میکروویو ومشخصات کاتالیست Pd/Fe
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی طرح کاهش خوردگی لول ههای کندانسور ازطریق حذف اکسیژن محلول آب جبرانی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی در بهره برداری از سیکل آب و بخار نیروگاه شهید منتظری به روش قلیایی، نیمه قلیایی و سیستم خنثی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی و مقایسه روش های مختلف تشخیص نوسان توان در رله دیستانس
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
امپدانس اندازه گیری شده توسط رل ههای دیستانس با در نظر گرفتن ظرفیت خازنی خط
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
حذف بار بهینه فرکانسی با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ و هزینه خاموشی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
اتوریکلوز تکفاز هوشمند با استفاده از ویولت در خط 400 کیلوولت سیرجان بندرعباس
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
طراحی و ساخت سخت افزار رله دیستانس میکروپروسسوری
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
شبیه سازی بدترین حالت نوسان توان در یک شبکه نمونه بازای وقوع دو خطای همزمان با استفاده از ضرایب حساسیت خطوط
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
هماهنگی بهینه ترکیب رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
پیاده سازی سخت افزاری تشخیص، کلاس بندی و مح لیابی خطا در خطوط انتقال
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
حفاظت شبکه های توزیع با استفاده از شبکه های عصبی با درنظرگرفتن اثر تولیدات پراکنده
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی و شبیه سازی مشکلات حفاظت دیستانس برای خطوط جبرانسازی شده
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
طرح شبکه سلولی سلسله مراتبی دولایه جهت توزیع ترافیک دینامیک شبکه سلولار رادیو ترانک برق تهران در راستای ایجاد قابلیت انتقال صدا و دیتا
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
طراحی سیستم نرمافزاری تایید اطلاعات جهت حفاظ ثانوی انتقال اطلاعات کنترلی در پستهای فشارقوی ضمن وجود سپر مغناطیسی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
زیر ساختار شبکة فیبر نوری برای ایجاد ارتباطات در سیستم قدرت
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
آشنائی با پروتکل مخابراتی مودم رادیوئی طیف گسترده
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی و تحلیل کارایی شبکه های مخابرات نوری و حفاظت های مورد استفاده در آن
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
طراحی و ساخت مالتی پلکسر هشت کانال دیتا
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
طراحی یک PLC نیمه دیجیتال با مشخصات بهینه
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی رفتار موتور القایی سه فاز در حالت عدم هم راستایی محور رتور مبتنی بر روش تابع سیم پیچ و آزمایش های عملی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
تعیین پارامترهای بهینه کنترل برداری موتور سنکرون قطب برجسته با استفاده ازالگوریتم فازی - ژنتیک
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
تعیین مشخصات موتورهای القایی تکفاز بر اساس شناسائی پارامترهای الکتریکی و مکانیکی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی و تحلیل حساسیت سیستم کنترل برداری غیر مستقیم نسبت به تغییر پارامترهای موتور القائی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
کنترل بهینه موتورهای آهنربای دائم سنکرون بر مبنای مولف ههای ولتاژ در ناحیة تضعیف شار
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
کاهش اعوجاج گشتاور در موتور رلوکتانسی سوییچ شونده
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی روش های تعیین راندمان موتور در صنایع و ارائه یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
استفاده از آنالیز ویبول برای تشخیص نوع عیب تخلیه جزئی در شینه های ژنراتور
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
کنترل کامل بدون سنسور موتور رلوکتانس سوییچی از شروع تا سرع تهای بالا
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
روشی جدید در عیب یابی بلبرینگ های موتور القایی با استفاده از تبدیل پارک
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
نتایج امکا نسنجی تولید برق از بیوگاز محل دفن زبالة شهر شیراز
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
ارزیابی آسیب پذیری پست 132 کیلوولت در برابر زلزله
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
تحلیل سیکل میکروتوربین با بازیافت حرارت به روش انرژی و اگزرژی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸
پایداری دینامیکی یک آرایه فتوولتایی (PV) متصل به شبکه قدرت و تحلیل اثرات شبکه بر آن
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۸
برنامه ریزی شبکه انقال در راستای افزایش کارایی بازار و با استفاده ار معیارهای احتمالاتی قابلیت اطمینان
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۸
نقش یادگیری تفاوت زمانی تخلیص شده با تقریب زننده های تابع برای کاهش زمان هزینه های محاسباتی یادگیری تقویتی
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۸
آرایش جدیدی از صافی فعال جهت اصلاح ضریب توان ،جبران سازی هارمونیکهای و کنترل توان راکتیو و متعادل سازی بار در سیستم های سه فاز چهار سیمه
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۸
مقاوم سازی سیستمهای بازشناسی چند باندی گفتار با استفاده از اصلاح آنتروپی مدل مخفی مار کف و تصویر وزن دار زیر باندی
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۸
سیستم پالسی فشار قوی 40 کیلو ولتی جهت میکروب زدائی غذاهای مایع
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۸
طراحی ساختاری به روش Divide & Conquer و کاربرد آن در طراحی سوئیچ MSC
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۸
معرفی یک روش جدید برای تخمین به هنگام ناپایداری ولتاژ در شبکه های قدرت بر مبنای حفاظت گسترده شبکه
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۸
راهبردهای مشارکت بخش خصوصی درصنعت برق ایران
سه شنبه ۹ تیر ۱۳۸۸
بررسی رفتارخوردگی داغ واکسیداسیون پوشش های پره های توربین های گازی GE-F5،TG20 وMW701B
سه شنبه ۹ تیر ۱۳۸۸
مطالعات اقتصادی احداث نیروگاه زیست توده درمحل دفن زباله های شیراز
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
پیک سایی مصرف گاز نیروگاههای کشور در فصل زمستان
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
محاسبه و بهینه سازی حرارتی بوبینها در ترانسفورماتورهای قدرت با جریان روغن هدایت شده
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
تاثیر مقاومت وصل در محدود کردنVFTO مربوط به سیم پیچ های ترانسفورماتورهای IPC
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
ارزیابی انرژی امواج دریاهای ایران و ساخت و تست یک مدل برای استخراج این انرژی
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
بهبود عملکرد صنایع برق دولتی: راهکارها و تجربه ها
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
مکان یابی تخلیه جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل موجک
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
خطا یابی فازی ترانسفورماتور به روش گازکروماتوگرافی و معرفی نرم افزارتحلیل گر
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
کاربرد انرژی سیگنال به عنوان معیاری برای مکان یابی تخلیه جزئی
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
محاسبه جهشهای حرارتی و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونیتورینگon-lineبارگیری
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
اندازه گیری اضافه ولتاژهای ناشی ازموج ضربه درنقاط مختلف سیم پیچ تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورهای با اتصال مثلث دارای OLTC با روش ضربه مکرر
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
تشخیص خطاهای عایقی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن به کمک شبکه عصبی فازی
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
محاسبه پارامترهای فرکانس بالای سیم پیچ ترانسفورماتورهای قدرت از طریق مدل سازی و اندازه گیری
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
تجزیه و تحلیل اقتصادی احداث نیروگاههای بادی
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
تعیین تابع توزیع احتمال جریان هجومی ترانسفورماتور تکفاز به روش مونت کارلو
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
طراحی و ساخت کنترل کننده توان یکپارچه 3(upfc) کیلو ولت آمپر
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
استفاده از کارگزاران هوشمند در بازارهای برق
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۸۸
روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در بازارهای رقابتی
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۸۸
بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۸۸
بررسی جایگاه ایران در بازارهای بین المللی برق با نگاهی به مدلسازی و شبیه سازی بازارها
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۸۸
ارزیابی نتایج حاصل از تجدید ساختار (خصوصی سازی) شرکتهای توزیع نیروی برق ایران
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۸۸
بررسی کارایی نیروگاههای حرارتی کشور
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۸۸
تحلیلی پیرامون جریمه آزمون ناموفق ظرفیت تولید (مطالعه موردی - نیروگاههای خراسان)
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۸۸
بهینه سازی مصرف انرژی فن هوای بویلر با سیستم ASD
شنبه ۶ تیر ۱۳۸۸
بررسی امکان تولید بیوگاز از لجن خروجی چاههای جذبی در شرایط مزوفیلیک جهت استفاده در یک نیروگاه بیوگازی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
امکان سنجی و طراحی مفهومی احداث نیروگاه زیست توده با سوخت زباله شهری
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بهینه سازی سیستم عایقی رزین ریچ با استفاده از سیستمICP در ساخت شینه های استاتور ژنراتورهای توان بالا
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
توسعه سیستم تشخیص خطا در توربینهای گازی ساخت داخل و ضرورت ها
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی مشارکت فرکانسی نیروگاههای گازی با استفاده از شبیه سازی گاورنر
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
Reliability Comparison between PCS7 and SPPA T-2000 Automation System
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
امکان سنجی به کارگیری سیستمهای کنترل مبتنی بر فیلدباس در نیروگاههای حرارتی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
مدلسازی فشار بخار در بویلرها با استفاده از شبکه های عصبی-فازی ANFIS
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی ارتقاء فلسفه کنترل توربین گاز زیمنس( V94.2(5به منظور افزایش راندمان و عمر مفید توربین در شرایط Part Load
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی راهکار تامین مالی سبد پروژههای نیروگاهی در بخش خصوصی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
تدوین مدلی برای بهینه سازی ساختار سرمایه در پروژه های نیروگاهی به روشBOT
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
ارائه روش ابتکاری برای حل بهینه تابع سود نیروگاه ها در فضای تجدید ساختار یافته
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی فنی – اقتصادی تاثیر ایجاد فضای سبز نیروگاه گازی جنوب اصفهان در عملکرد بهینه سیستم توربین گاز
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
ارزیابی فنی و اقتصادی به کارگیری موتوراحتراقی گازسوز در سیستم های تولید پراکنده برق و حرارت
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی فنی-اقتصادی احداث یک نیروگاه بیوگازی در شهر ساوه
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
موازنه زمان- هزینه در پروژه های نیروگاهی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی چالشهای سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
حفاظت ژنراتور سنکرون در مقابل نوسانات توان با تابع حفاظتی pole slipping و استخراج دستورالعمل تست آزمایشگاهی تابع حفاظتی برای اطمینان از عملکرد و تنظیمات صحیح
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
شبیه سازی و تحلیل هارمونیکی راه اندازهای فرکانس متغیر در نیروگاههای گازی با کنترل کننده حلقه بسته
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
کنترل سوخت توربین گازی در عملکرد جزیره ای
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
حفاظت مؤثر لغزش قطب ژنراتور نیروگاه، به کمک شبیه سازی نمونه ای
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
مقایسه دو روش استاندارد خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور توربینهای گازی پالایشگاه گاز خانگیران
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بازیافت حرارت از خروجی توربین گازی جهت خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی اثر پره های منحرف کننده دایورتر دمپر بر عملکرد سیستم اگزوز سیکل ترکیبی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی اثر بازیابی و تزریق بخار در یک نیروگاه گازی بوسیله آنالیز اکسرژی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی اثرات زیست محیطی SOx و NOx ناشی از احتراق در نیروگاههای حرارتی سوخت فسیلی ایران
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
ارائه مدلی برای اصلاح فرکانسهای طبیعی پرههای فشار پایین توربین بخار
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
Effect of Aging on operating conditions and Dynamic Behavior of Gas Turbine engines
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی اثرات تغییر زاویه پره راهنمای ورودی بر عملکرد کمپرسور محوری بااستفاده از روش انحنای خط جریان
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
موردکاوی آنالیز دینامیکی یک زنجیره شفت توربو ژنراتور گازی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
طبقه بندی کولرهای هوایی سیستم خنک کاری توربین گاز و ژنراتور برای عملکرد در مناطق مختلف جغرافیایی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
نقش آزمون های غیر مخرب حین ساخت پوسته های ریختگی، در کاهش هزینه ها و خسارات توربین های نیروگاه های حرارتی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
آنالیز کاهش سختی سطحی و آزاد سازی تنش داخلی فولاد روتور با عملیات حرارتی به کمک المان محدود
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی علل ترکخوردگی پرههای ثابت ردیف اول توربین گازی 9GEF
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
Contoured Hole in G.E Frame-9 Gas Turbine Blades
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
تدوین فناوری و ساخت یک مجموعه سیل شانه ای ردیف دوم GE – F5 مولد گازی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
تاثیر شرایط کاری بر ریزساختار و مکانیزمهای فعال ناحیه دوم منحنی خزش پره های متحرک توربین گازی از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکل IN738LC
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
مکانیزمهای شکست پره های توربینهای گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
آنالیز کاهش سختی سطحی و آزاد سازی تنش داخلی فولاد روتور با عملیات حرارتی به کمک المان محدود
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
سنگ زنی خزشی سوپر آلیاژ اینکونل738LC توسط سنگهای مختلف
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
کاربرد فرآیند اتصال دهی نفوذی در ساخت یاتاقان های توربین گازی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
طراحی و ارائه سیستم جامع برای اندازه گیری عملکرد سیستم HSE در گروه مپنا
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
آنالیز کاهش سختی سطحی و آزاد سازی تنش داخلی فولاد روتور با عملیات حرارتی به کمک المان محدود
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
ارزیابی و مدیریت رفتارهای ناایمن در کارکنان گروه مپنا
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
سنگ زنی خزشی سوپر آلیاژ اینکونل738LC توسط سنگهای مختلف
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
ارزیابی فرهنگ HSE در میان کارکنان گروه مپنا
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی و بهینه سازی میزان تولید آلاینده های زیست محیطی دریک سیکل تولید همزمان
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
پیش بینی میزان تولید گاز آلاینده SO2 خروجی از نیروگاه های بخاری درسال 1405
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
مطالعه پسابهای نیروگاه شهید رجایی و مقایسه آن با استاندارد وطرحهای استفاده مجدد
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
تحقیق تجربی اثر دیواره بادشکن در بالای برجهای خنک کن جابجایی طبیعی خشک
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
کاهش تاثیر باد بر عملکرد برج های خنک کن جابجایی طبیعی خشک
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
Windbreak Walls Effects on the Thermal Performance of the NDDCT
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی عددی سه بعدی عملکرد سه برج خنک کننده خشک همراستا با مکش طبیعی (NDDCT) تحت وزش باد
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
تحلیل میدان توزیع دما در مجاورت خروجی نیروگاه حرارتی ساحلی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی بهبود عملکرد حرارتی برج هلر بر اثر تزریق دود اگزوز به درون آن
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی عملکرد و راندمان برجهای خنک کن خشک تحت وزش بادهای محیطی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
مدلسازی فرآیند تقطیر در لوله برای کندانسور هواخنک تک ردیفه
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
کاربرد داده کاوی در افزایش ضریب اثربخشی نیروگاه
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
Reliability modeling and analysis of thermal power plants
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
ارائه مدلی جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه (PMP) در طرحهای نیروگاههای حرارتی گروه مپنا
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
ارزیابی عملکرد نیروگاههای حرارتی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
استانداردسازی پروژههای نیروگاهی با استفاده از اصول ساختوساز ناب
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی استانداردهای مدیریت پروژه و ارائه الگوی مدیریت پروژه های نیروگاه های حرارتی در ایران
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
مقایسه روشهای آنالیز تأخیرات پروژه های ساخت و به کارگیری روش پنجره های زمانبندی برای یک پروژه واقعی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
ارزیابی جایگاه فناوری توربین گازی در تولید برق و چالشهای پیشرو
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
ارزیابی اقتصادی مکانهای ساخت نیروگاههای بادی با استفاده از رویکرد فازی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بازتوانی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بهینه سازی فضای داخلی سالن توربین و ژنراتور در نیروگاههای گازی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بهینه سازی تامین آب نیروگاههای حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
تحلیل ترمواکونومیک سیستم تولید پراکنده برق و حرارت با محرک اولیه میکروتوربین گازی
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
تیپ سازی بویلرهای بازیاب حرارت
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی جنبه های مختلف متاثر از افزودن داکت برنر به بویلرهای بازیاب بررسی جنبه های مختلف متاثر از افزودن داکت برنر به بویلرهای بازیاب Unfired
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
بررسی بارگذاری زلزله مخازن براساس Eurocode8
پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۸۸
طراحی و ساخت مجموعه روتور توربین بادی 25 کیلووات
چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸
GIS و RS مسیر یابی خطوط انتقال با استفاده از فن آوری
چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸
طراحی و ساخت اولین سیستم متمرکزکننده خورشیدی نقط های با موتور استرلینگ در ایران با توان الکتریکی 10 کیلووات
چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸
ارزیابی فنی- اقتصادی اجرای پروژ ههای بر قآبی در مقیاس میکرو بهمراه مطالعه موردی در حوزه آبریز رودخانه کردان
چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸
امکان سنجی نصب مشعل در بویلر بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی به منظورجبران کاهش تولید در تابستان
سه شنبه ۲ تیر ۱۳۸۸
Calculation of Temperature Distribution inboiler water in Wall tube
سه شنبه ۲ تیر ۱۳۸۸
Technical improvement of combine cycle power plant
سه شنبه ۲ تیر ۱۳۸۸
Consideration and Simulation the Behavior of Combined Cycle Power Plant
سه شنبه ۲ تیر ۱۳۸۸
طراحی فیلتر بر اساس پله پتانسیل به منظور تصفیه آب در نیروگاههای حرارتی
سه شنبه ۲ تیر ۱۳۸۸
آنالیز اگزرژی اجزای سیکل نیروگاه بخار
سه شنبه ۲ تیر ۱۳۸۸

بایگانی مقالات

ارائه روش جدید در ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی بر اساس سیستم استخراج نقطه اکسترمم
جایابی واحدهای خورشیدی به منظور کاهش هزینه های سالیانه سیستم توزیع با استفاده از راهکار احتمالاتی
بررسی تاثیر توربینهای بادی دو سو تغذیه بر روی پایداری ولتاژ شبکه های توزیع
تحلیل تنش دیسک ترمز توربین بادی مگاواتی در حالت ترمزگیری عادی و اضطراری
ضریب رفتار لرزه ای برای توربینهای بادی دو مگاواتی با برج فولادی لوله ای
استفاده از توربین بادی سرعت متغیر برای بهبود قابلیت گذر از کاهش ولتاژ مزارع بادی سرعت ثابت
Optimal Energy Storage Sizing for Wind Power Plants From an Economical Point of View
Novel Hidden Wind Farms in Residential Households Having Roof-mounted Wind Arrester
Shading Factor Estimation in Small-Scale PV Systems
طراحی و ساخت اولین نمونه آزمایشگاهی ذخیره ساز انرژی مبتنی بر هوای فشرده در کشور
تعیین دقیق ماکزیمم ساعات آفتابی برای آرایش های مختلف پنلهای خورشیدی به کمک یک آرایش خاص پنل
استراتژی های کنترل رزونانسی برای بهبود عملکرد مستقل سیستم تبدیل انرژی باد با سرعت متغییر
ارزیابی اثرات اضافه شدن 500 مگاوات واحد جدید بادی در شبکه خراسان از نقطه نظر قابلیت اطمینان و پایداری شبکه
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مستقل باد/فتوولتائیک/دیزل/ذخیره ساز در حضور خودروهای الکتریکی
Grid Integration of Wind Farms by UPQC Based Neural Network
A New Sensorless Reduced Switch Count Variable-Speed Wind Energy System
مزرعه بادی بینالود و تطابق FRT طرح توسعه و استخراج مشخصه جهت بازنگری تنظیم رلههای حفاظتی E.ON آن با گریدکد
مقایسه روش های استخراج حداکثر توان در سیستم های توربین بادی توان متوسط و توان بالا
کنترلر مد لغزشی برای (NBBC) استفاده از مبدل افزایشی-کاهشی ردیابی نقطه ماکزیمم توان در آرایه های خورشیدی
A Stochastic Reliability-based Approach for Reserve Provision in Systems with High Wind Power Penetration
یک روش ابداعی کنترل بهینه جهت تعقیب قله توان در توربین باد بدون حسگر سرعت با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور
تأثیر بکارگیری واحد برق آبی کوچک در سیستم ترکیبی بادی، خورشیدی و هیدروژنی جهت تأمین برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ آب
مبتنی بر روش ریخت شناسی ریاضیاتی و CT آشکارسازی اشباع LSE جبرانسازی جریان ثانویه با روش
با استفاده از الگوریتم پخشبار UPFC بهبود پایداری ولتاژ توسط CPF پیوسته
ارائه فیلتر اکتیو سری مبتنی بر مبدل خازن شناور دوبل بهبود یافته
تعداد نمایش:۱ ۲ ۳ ۴
۱۰۰ مورد، صفحه ۱ از ۴
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.