English
شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹, ۰۸:۵۳
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

آگهی های تبریک

 

جناب آقای علیزاده

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر  کل روابط عمومی وزارت ارشاد ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

سایت صبا

 
   

 

جناب آقای مهندس محمد پیرعلی

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

سایت صبا

جناب آقای مهندس محمد پیرعلی

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت کنتورسازی ایران

جناب آقای مهندس محمد پیرعلی

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت توس نیرو

 

 

 

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

سایت صبا

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت ایران ترانسفو

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت موننکو

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای مهندس اکرامی نقش

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت صانیر

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای امین حاج رسولیها

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای مهندس مسعود حجت

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای امیر انوری قائم مقام شرکت صانیر

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای محمدرضا علامی

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای فنایی، مدیرعامل شرکت الکتروکویر

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت کنتورسازی

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقایان یدالله کاظمی و محسن عرفانی ، هیئت مدیره شرکت مهندسی مسینان

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای اشکان حسین زاده مقدم، مدیر عامل شرکت فنی توس نیرو

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت باختر مشاور

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقایان ابوالقاسم رنجبر، بابک رنجبر، مرتضی زمانی، مدیرعامل  و اعضای هیئت مدیره شرکت تامین سیستم های کنترل و مخابرات ایران(ICS)

 

 

جناب آقای علیزاده

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر  کل روابط عمومی وزارت ارشاد ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

سایت صبا

 
   

 

جناب آقای مهندس محمد پیرعلی

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

سایت صبا

جناب آقای مهندس محمد پیرعلی

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت کنتورسازی ایران

جناب آقای مهندس محمد پیرعلی

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت توس نیرو

 

 

 

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

سایت صبا

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت ایران ترانسفو

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت موننکو

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای مهندس اکرامی نقش

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت صانیر

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای امین حاج رسولیها

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای مهندس مسعود حجت

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای امیر انوری قائم مقام شرکت صانیر

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای محمدرضا علامی

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای فنایی، مدیرعامل شرکت الکتروکویر

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت کنتورسازی

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقایان یدالله کاظمی و محسن عرفانی ، هیئت مدیره شرکت مهندسی مسینان

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقای اشکان حسین زاده مقدم، مدیر عامل شرکت فنی توس نیرو

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

شرکت باختر مشاور

جناب آقای دکتر محمود مقدم

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عاملی شرکت مهندسی قدس نیرو ، تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی داریم.

آقایان ابوالقاسم رنجبر، بابک رنجبر، مرتضی زمانی، مدیرعامل  و اعضای هیئت مدیره شرکت تامین سیستم های کنترل و مخابرات ایران(ICS)

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.