English
چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸, ۱۴:۰۳
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

آگهی استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور

استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور در تعدادی از شهرستان های استان مرکزی و لرستان

تاریخ انقضا :1398/4/29

 شرکت مهندسین باختر مشاور به منظور حفاظت از تاسیسات پست های انتقال و فوق توزیع برق در تعدادی از شهرستانهای استان مرکزی و لرستان (مطابق اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاری
 اقدام به جذب نیروی انسانی در شغل نگهبان جمعاً به تعداد 20 نفر صرفا از میان برادران بومی واجد شرایط درچارچوب قانون کار و از طریق برگزاری آزمون کتبی مصاحبه و گزینش به کار گیری می نماید.
شرایط عمومی متقاضیان
1 ) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3 ) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4 ) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
5 ) نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
6 ) عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، پیمانی و یا کار مشخص با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نام
شرایط اختصاصی
1 ) شرایط تحصیلی: داشتن مدرک تحصیلی دیپلم با تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا زمان برگزاری آزمون در مورخ 04 / 05 / 98 قابل قبول می باشد و لذا در صورت ارائه مدرک تحصیلی بالاتر تنها ملاک مدرک تحصیلی دیپلم خواهد بود.در غیر اینصورت حذف خواهند شد.
أ. ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، کارت پایان خدمت و سن داوطلبان ، زمان برگزاری آزمون در مورخ 04 / 05 / 98 می باشد. (ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.)
ب. مسئولیت صحت و سقم این مورد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
2) شرایط نظام وظیفه: انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم مشروط به اینکه علت معافیت پزشکی مانعی در انجام وظایف محوله ایجاد ننماید.
تذکر: دارندگان معافیت پزشکی می بایست در صورت قبولی در آزمون نسبت به تکمیل فرم معاینات پزشکی  موجود در سایت اقدام نموده و فرم مذکور را پس از تایید پزشک معتمد شرکت برق منطقه ای باختر در زمان تطبیق مدارک ارائه نماید. تاریخ ترخیص از خدمت یا تاریخ معافیت مندرج در کارت باید قبل از روز برگزاری آزمون کتبی باشد.
3 ) شرایط سنی :
أ. داشتن شرایط سنی حداکثر 25 سال تمام(متولدین بعد از تاریخ 04 / 05 / 73 )
ب. ملاک محاسبه حداکثر سن تاریخ آزمون  04 / 05 / 98 می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند که بجز موارد عنوان شده ذیل ، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تجاوز نماید. لازم به ذکر است موارد زیر با ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود.
•سابقه کار مفید حداکثر 5 سال ) 60 ماه( مشروط به ارائه تائیدیه سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان های بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه
•مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.
ج. در هر صورت حداکثر سن از 32 سال تجاوز نخواهد کرد .
•شرایط سنی ایثارگران تابع موارد عنوان شده در شرایط ایثارگران می باشد.
4 ) شرایط ایثارگران :
أ. جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان 25 % به بالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
ب. افراد خانواده معظم شهدا ) شامل پدر و برادر  تا میزان 5 سال
ج. رزمندگان کمتر از 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه
د. رعایت شرط کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه 25 %ایثارگران الزامی نمی باشد.
ه. جذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده صرفاً از طریق شرکت در آزمون و رقابت با سایر داوطلبان ایثارگر می باشد.
تذکر: ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد و پنج درصد:
ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد: شامل جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان 25 % به بالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا می باشند.
ایثارگران سهمیه پنج درصد : شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان ذکور آنان وفرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد  25 % و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشند
نکته مهم :
** تنها معرفی نامه های تایید شده از مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید قرار نمی گیرد.
1 - معاونت نیروی انسانی هریک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود
2 - معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی
3 - معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
5 ) بومی بودن : داوطلب باید بومی شهرستان مورد تقاضا باشد. افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند ،داوطلب بومی شهرستان تلقی می گردند:
أ. شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.
ب. همسر و فرزندان کارمندان رسمی ، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یکی باشد.
ج. داوطلب حداقل دو سال از سنوات تحصیلی را بصورت متوالی یا متناوب و در شهرستان مورد تقاضا طی کرده باشد.
د. داوطلب حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.
تذکر: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب ، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده توسط وزارت کشور در زمان ثبت نام می باشد.
 شرایط جسمی و حرکتی
1 ) برخورداری از سلامت جسمانی ، قدرت تحرک و توانایی انجام وظیفه نگهبانی و نداشتن بیماریهای خاص یا تصادفی که منجر به استفاده از پلاتین در بدن باشد.
2 ) داشتن صلاحیت حراستی انجام مصاحبه توسط حراست مربوطه
3 ) نداشتن لکنت زبان ، سنگینی شنوایی و نمره بالای بینایی
4 ) حداقل قد 170 سانتی متر ، حداکثر وزن 120 کیلوگرم با رعایت تناسب اندام و امکان تحرک و چابکی لازم
5 ) قبولی در آزمون های علمی ، آمادگی جسمانی ، ورزشی و مصاحبه و گزینش.
 سایر شرایط
1 ) کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد. در صورت عدم ارائه کارت ، گواهی خدمت نظام وظیفه در زمان اعتبار قابل قبول بوده و متقاضی مکلف است پیش از پایان مرحله گزینش نسبت به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی اقدام نماید.
2 ) انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان 2 برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که در حد نصاب نمره آزمون اختصاصی و عمومی تعیین شده را کسب نموده اند ، به ترتیب بالاترین مجموع نمرات آزمون عمومی انجام خواهد شد.
3 ) در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط در آگهی، در آزمون شرکت نماید از ادامه اشتغال وی در هرمرحله حتی پس از عقد قرارداد ممانعت به عمل خواهد آمد.
4 ) انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر میباشد . ضمناً اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تایید مراجع ذیصلاح از طریق سایت آزمون به نشانی www.bakhtarmoshaver.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
5 ) مهلت ارائه اصل مدارک لازم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی دیپلم ، شناسنامه ، کارت ملی ، مدرک وضعیت نظام وظیفه و مدرک بومی بودن به منظور تطبیق مدارک و تکمیل پرونده برای انجام مصاحبه ، حداکثر 5 روز پس از اعلام نتایج آزمون می باشد.
6 ) مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی بوده ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت بکارگیری،لغو و بلا اثر میگردد .
7 ) پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای مشاغل مربوطه می باشد .
8 ) لازم به ذکر است متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید فقط ساکن شهرستان های حوزه جغرافیایی شغل انتخاب شده مطابق جدول شماره یک باشند و شهرستان های سایر مناطق کشور حق شرکت در آزمون را ندارند.
9 ) ملاک محدوده های جغرافیایی، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده می باشد.(فایل اکسل  موجود در سایت ).
10 ) در صورت نبود متقاضی برای سهمیه ایثارگران، سهمیه مذکور به داوطلبان آزاد تخصیص خواهد یافت.
 مراحل ثبت نام:
1 ) داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می بایست از روز دو شنبه مورخ 03 / 04 / 98 حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ 29 / 04 / 98 با مراجعه به سایت
 http://ksh-ieht.ir   نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
2 ) داوطلبان میبایست مبلغ 800،000 ریال را بعنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه موجود در سایت اقدام نمایند، لازم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
3 ) ثبت نامه در روز های اولیه و قبل از روزهای پایان مهلت، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود.
4 ) مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.
5 ) ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روی کاغذ( و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است در غیر این صورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.
تذکر: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون اطلاع رسانی لازم از طریق پایگاه اینترنتی  www.bakhtarmoshaver.ir و     http://ksh-ieht.ir    بعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.
 زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون :
1 ) داوطلبین جهت دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون می بایستی از روز شنبه مورخ 30/04/98تا 03/05/ 98با مراجعه به سایت http://ksh-ieht.ir و www.bakhtarmoshaver.ir نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند.
2 ) آزمون در روز جمعه مورخ 04/ 05 / 98 در مرکز استان های مرکزی و لرستان به صورت متمرکز برگزار می گردد.
-زمان و محل دقیق برگزاری آزمون در کارت شرکت در آزمون درج می گردد.
 نحوه اعلام نتیجه:
1 ) تعیین حد نصاب علمی: شرط لازم و( نه کافی) انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل ، کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی بوده و مطابق قواعد زیر می باشد. پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی)ضریب 2 ( و تخصصی)ضریب 3 ( محاسبه و حد نصاب آزمون معادل پنجاه درصد ) 50 درصد( بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد.
پس از تعیین حد نصاب در هر آزمون ، داوطلبان فاقد حد نصاب ، از سایر مراحل حذف می گردد. کسب حد نصاب نمره علمی لازم در آزمون هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند.
2 ) اعلام لیست اولیه دو برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک
3 ) اعلام تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان
4 ) انجام مصاحبه حضوری
5 ) معرفی به گزینش انتخاب یک برابر: پس از برگزاری مصاحبه ، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموعه نمره کل
نهایی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه ها به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش نفر اصلی خواهد بود
سایر موارد:
1 ) قبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی، گواهی سلامت و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح نیز الزامی می باشد.
2 ) پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت برابر قرارداد را داشته باشند و تعهد محضری مبنی بر این مورد را در هنگام عقد قرارداد ارائه نمایند.
3 ) در این آزمون ، هر داوطلب میتواند صرفاً برای یک رشته شغلی ثبت نام نماید .
4 ) پذیرفته شدگان این آزمون برای همکاری با شرکت مهندسین باختر مشاور و در قالب قرارداد منعقده در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون کار بوده و هیچگونه تعهد استخدامی در مجموعه شرکت های کارفرما و یا تمدید قرارداد در سالهای بعد، ایجاد نخواهد کرد.
5 ) دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک تحصیلی معادل حق شرکت در آزمون را ندارند . بدیهی است عقد قرارداد با پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی می باشد .
6 ) با توجه به اینکه مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی توسط مجری آزمون بررسی خواهد شد لذا در صورتی که مدارک داوطلبان به ویژه مدارک ایثارگری ، بومی بودن و سابقه اشتغال غیر رسمی برای محاسبه حداکثر سن، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضا نامه ثبت نام باشد ،هیچگونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نشده و در هر مرحله از آزمون شامل اعلام نتیجه اولیه ، مصاحبه ، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از سایر فرآیند جذب حذف شده و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید .
7 ) مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده است و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مرحله بعدی محروم گردیده و در صورت عقد قرارداد، قرارداد لغو و بلا اثر می شود .
8 ) پذیرفته شدگان نهایی با تشخیص شرکت ، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز و با هزینه شرکت خواهند بود، بدیهی است هزینه های مربوطه درصورت انصراف پذیرفته شده پس از حضور در دوره های آموزشی عیناً اخذ خواهد شد.
9 ) عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی از محل نیروهای ذخیره اقدام می نماید.
جدول شماره 1 : جدول شغل محل های امتحانی
 
سهمیه ایثارگری 5 % فقط شامل داوطلبین بومی شهرهای خنداب - جاورسیان می باشد.
درصورت عدم وجود داوطلبین برای سهمیه ایثارگری ، سهمیه مذکور از محل  سهمیه آزاد تأمین می گردد.


 


بازارکار
۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۴۱

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.