English
چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۸, ۱۶:۰۰
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

برنامه زمانبندى اصلاح مصرف انرژى تدوین شد

برنامه زمانبندى اصلاح مصرف انرژى تدوین شد
قیمت کالاها با اصلاح الگوى مصرف گران نخواهد شد.این نگرانى پیش آمده بود که با آغاز اصلاح الگوى مصرف کارخانه ها قیمت اقلام خود را افزایش دهند.اما گویا قرار نیست با جلوگیرى از هدر رفت انرژى نرخ ها تغییرى کند

به نوشته ایران ، به اذعان مسولان وزارت صنایع قیمت ها پایین ترنیز خواهد آمد.در حال حاضر اصلاح الگوى مصرف در صنعت و معدن در سه بخش قابل اجراست که یکى به واحدهاى موجود صنعتى و معدنى اختصاص دارد، دیگرى به سرمایه گذارى در جهت ایجاد واحدهاى جدید مربوط مى شود و بخش سوم شامل تقویت تولید کالاهایى است که مى تواند به اصلاح الگوى مصرف در کشور کمک کند. در این راستا سند کارگروه اصلاح الگوى مصرف در حال تدوین است وتاکنون دستورالعمل هاى مربوط به حوزه کالاهاى مصرفى خانوار تدوین شده است.
در این باره گفت و گویى با محسن حاتم معاون برنامه ریزى، توسعه و فناورى وزارت صنایع و معادن داشته ایم که بخش اول آن از نظرتان مى گذرد.
وزارت صنایع و معادن درباره اصلاح الگوى مصرف چه دیدگاهى دارد
اصلاح الگوى مصرف، بحث اصلاح رفتارهاى مصرف است و ما در این فرآیند به دنبال پیدا کردن شاگرد اول ها نیستیم و این که بگویم کدام بخش کمتر مصرف مى کند و چگونه مصرف مى کند. اعتقاد من این است به جاى یک نگاه بخشى و نسبى باید یک نگاه کلان داشته باشیم اگر در یک کلاس شاگرد اول آن نمره اش ۱۴ شود، از نظر نسبى خوب است اما از نظر مطلق، قاعدتاً این نمره راضى کننده نیست. بنابراین در این بحث، صحبت هاى متعددى مى شنوم که بعضاً حاوى اطلاعات صحیح و دقیق نمى باشد و نگران کننده است. ما صرف نظر از این که سهم صنعت در مصرف انرژى چقدر است و به ازاى این انرژى که مصرف مى کند چه میزان ارزش افزوده تولید مى کند و قیمت انرژى و حامل هاى انرژى در ارزش ستانده یا در ارزش مجموعه هاى نهاده تولید چه میزان است، ما یک نگاه کلى داریم که مى شود وضعیت را بهتر از آنچه که هست، تغییر داد.
وزارت صنایع و معادن در چند حوزه مى تواند در بخش اصلاح الگوى مصرف اثرگذار باشد
یکى از راه ها، اصلاح واحدهاى تولیدى موجود است که ما بر اساس رشته فعالیت هاى صنعتى نهاده هاى تولید سهم خودشان را دارند. مثلاً در یک رشته فعالیت صنعتى مانند صنایع غذایى، مواد اولیه ۷۰ درصد ارزش ستانده (قیمت تمام شده) و نیروى انسانى نیز سهم قابل توجهى را به خود اختصاص مى دهد، این درحالى است که انرژى نیز ۳ تا ۴ درصد قیمت تمام شده را از آن خود مى کند. این در نگاه اول این گونه در ذهن متبادر مى کند که خب ۳ درصد از قیمت تمام شده یک کالا صرفه جویى زیادى در پى نخواهد داشت، ولى اتفاقاً این نشان دهنده آن است که ما مى توانیم صرفه جویى خوبى در حوزه انرژى داشته باشیم. منتهى باید به این امر توجه کرد که اصلاح الگوى مصرف در حوزه صنعت فقط به حوزه انرژى بر نمى گردد. ما در بخش صنعت یکسرى تعابیرى داریم که مستقیماً مرتبط با بحث الگوى مصرف است. یعنى ما نسبت منابعى که صرف مى کنیم به کالایى که تولید مى کنیم و ارزش افزوده اى که ایجاد مى شود، اگر اسمش را بگذاریم بازده و یا بهره ورى، تعیین کننده الگوى مصرف در واحدهاى تولیدى است. بنابراین درباره واحدهاى تولیدى ما هرچه نهاده هاى کمترى را مصرف و کالاهاى بیشترى را تولید کنیم، چه مواد اولیه و چه انرژى، ما به الگوى مناسب تر مصرف نزدیک شده ایم. حال اقداماتى که وزارت صنایع و معادن در این حوزه مى تواند انجام دهد در حوزه کارخانجات تولیدى و اصلاح شرایط موجود است. در حوزه انرژى بررسى هاى کاملى صورت گرفته است و استانداردهاى مصرف انرژى براى تولید کالاهاى مختلف استخراج شده است.
این استانداردها در حوزه هاى مختلف تدوین شده است. در بعضى از گروه هاى تولیدى و رشته فعالیت هاى صنعتى ما به استانداردها نزدیک و در برخى از فعالیت ها دور هستیم. در صنایعى که اخیراً شکل گرفته اند مشکل کمترى داریم و صنایعى که قدمت ۴۰ ساله دارند، از نظر بهره ورى و بازده وضعیت مناسبى ندارند. وزارت صنایع در بسته جدیدى که درباره اصلاح الگوى مصرف آورده این برنامه را مشخص خواهد کرد که هر رشته فعالیت صنعتى در چه مدت زمانى باید خودش را به چه سطحى از استاندارد خصوصاً در مصرف انرژى برساند. طبیعتاً به واحدهاى موجود زمان داده مى شود که تحول در واحدهاى خود داشته باشند.
در طرح تحول اقتصادى این موضوع به صورت یک بسته دیده شده و منابع لازم را نیز در نظر گرفته ایم براى این که ما به واحدهاى موجود کمک کنیم تا فرایند هایشان را اصلاح کنند.
یکسرى از اقدامات نیز قالب مشاوره اى و آموزشى دارد. برخى از صنایع ما به صورت ریشه اى مشکل دارند که البته تعداد آنها محدود است. براى این موارد باید فکر اساسى کرد و کالاى جایگزین را انتخاب کرد. برخى از کالاها زمانى در سبد مصرف قرار گرفتند مانند آجر، اینها باید با روش جدید جایگزین شوند.
استانداردسازى واحدهاى صنعتى در چه زمانى انجام مى شود
در حوزه هاى مختلف متفاوت است. برخى از صنایع در اولویت اول قرار گرفته اند. چون در حوزه مصرف انرژى وضعیت خوبى ندارند. این بستگى به تعداد و گستردگى، وضعیت بازار آنها دارد. برخى از کالاها هم داریم که وضعیت بازار و فروش خوبى دارند اما مصرف انرژى شان مناسب نیست. طبیعتاً ما به این واحدها زمان کمترى را اختصاص مى دهیم تا واحدهایى که حاشیه ارزش افزوده کمترى دارند و نیاز به زمان بیشترى براى انطباق با استانداردها دارند. در استانداردسازى واحدهاى صنعتى سهم انرژى در ارزش ستانده و امکانات آن رشته فعالیت صنعتى که باید اصلاح کند، پیچیدگى فرآیند اصلاح و غیره ‎/‎/‎/‎/ همه اینها در زمان احیاى واحدها اثرگذار است.
اکنون مشخص شده که کدام واحدها انرژى برتر هستند
بله. واحدهاى انرژى بر مشخص شده اند. زمانى که سهم انرژى در قیمت تمام شده کالا بالا است، به این گونه واحدها، انرژى بر مى گویند.
یکسرى از فعالیت ها، فعالیت هاى پرمصرف هستند. سهم مصرف انرژى در بخش صنعت در سال ،۸۵ حدود ۱۶ تا ۱۹ درصد بیان شده است. برخى از رشته فعالیت هاى صنعتى ۱۰ تا ۱۵ درصد از این سهم را به خود اختصاص مى دهند. مانند صنایع غذایى و تبدیلى این صنایع جزو انرژى برها نیستند اما با توجه به تعدد آنها سهم ۷ الى ۸ درصد مصرف انرژى در این بخش را به خود اختصاص داده اند. بنابراین صنایع انرژى بر و پرمصرف مشخص شده اند و اولویت ها تعیین شده است.
آیا درست است که واحدهاى صنعتى باید ۲۰ درصد کاهش مصرف انرژى داشته باشند
ما در برخى از واحدها تا ۳۰ الى ۴۰ درصد مى توانیم کاهش مصرف انرژى داشته باشیم، یعنى با اصلاح فرایندها و محصول. در برخى از حوزه ها مانند سیمان که ماشین آلات جدید دارند، مشکلى از بعد مصرف انرژى نداریم. به نظر مى آید در کلان و به طور متوسط مى توان تا ۲۰ درصد کاهش مصرف انرژى را در بخش صنعت داشته باشیم.
سایر اولویت ها که براى اصلاح الگوى مصرف مد نظر وزارت صنایع است را اعلام کنید.
ایجاد کنندگان واحدهاى صنعتى در نظر گیرند که اقدامات ما سختگیرانه تر خواهد شد و دوم آن که غیر از بحث انرژى، از نظر سایر نهاده هاى تولید بتواند وضعیت بهترى داشته باشد و قیمت نهایى آن محصول کمتر باشد. سرمایه گذارى ها را نیز به سمت اولویت ها حرکت خواهیم داد. دستورالعمل صدور مجوزهاى صنعتى تدوین شده است که از اول امسال اجرایى شده است. ارائه این مجوزها منوط به توجیه فنى و اقتصادى طرح ها است و البته باید گفت اگر شخصى علاقه مند به سرمایه گذارى در رشته هاى تکرارى و بدون استفاده از تسهیلات ما، نوع جوازش متفاوت خواهد شد ولى ارائه جوازى که قرار است ما حمایت کنیم، باید توجیه اقتصادى داشته باشد و ضمن اشباع نبودن در بازار بتوانند صادرات بکنند. این امر سبب صرفه جویى بالا خواهد شد. منابع وزارت صنایع و معادن دیگر به منابع تکرارى سوق داده نخواهد شد. جهت دهى ما از سال ۸۸ متفاوت شده است. اولویت هاى سرمایه گذارى پس از اخذ نظر صاحبنظران بزودى اعلام خواهد شد.
قیمت ها بالا خواهد رفت
خیر. با اصلاح الگوى مصرف در کارخانه ها قیمت ها هیچ تغییرى نمى کند

ایران
۲۹ فروردین ۱۳۸۸ ۱۰:۵۱

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.