English
پنج شنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۱, ۰۴:۰۵
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

دومیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده یا در دست پرداخت است

دومیلیارد تومان تسهیلات  پرداخت شده یا در دست پرداخت است
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق مطابق ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشوربه منظور حمایت و اعطای تسهیلات به پژوهشگران و تولید کنندگان محصولات صنعت برق که منتج از دانش فنی داخلی یا خارجی باشند تشکیل شده است
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق مطابق ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشوربه منظور حمایت و اعطای تسهیلات به پژوهشگران و تولید کنندگان محصولات صنعت برق که منتج از دانش فنی داخلی یا خارجی باشند تشکیل شده است . شرکت توانیر بر اساس سیاستهای تبیین شده خود مبنی بر حمایت از محققانی که با دستیابی به دانش فنی و ساخت نمونه نیمه صنعتی می توانند به برطرف کردن نیازهای صنعت برق در ارتباط با تولید تجهیزات این صندوق شرکت کرده است . بمنظور اگاهی از سیاست های شرکت توانیر در ارتباط با صندوق پژوهش و فن آوری صنعت برق و چگونگی فعالیت های صندوق پژوهش گفتگویی با مهندس بهمن مسعودی معاون توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر و رئیس هیات مدیره صندوق پژوهش و فن آوری صنعت برق انجام داده ایم که می خوانید .
مهندس بهمن مسعودی معاون توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر و عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فن آوری صنعت برق می گوید : در اواخر سال 83 صندوق پژوهش و فن آوری صنعت برق ایران بر اساس ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شد که موسسین صندوق شرکت های توانیر، سرمایه گذاری صبا و مپنا ساتکاب و ایران ترانسفو هستند .
مهندس مسعودی سرمایه اولیه صندوق را در حدود 80 میلیارد ریال برآورد می کند و درباره هدف اصلی از تاسیس آن گفت : براساس برنامه سوم توسعه و اساسنامه نمونه وزارت علوم هدف از تاسیس این صندوق کمک به توسعه فن آوری و پژوهش بوده است که این موارد از طریق ارایه تسهیلات ، ارایه تضامین و سرمایه گذاری خطرپذیرانجام میشود . بنابراین در اساسنامه صندوق راهکارهایی برای فعالیت صندوق قید شده است . رئیس هیات مدیره صندوق پژوهش و فن آوری صنعت برق ایران ارایه تضمین را شامل ارایه تضمین به بانک ها و یا ضمانت دادن به متقاضیان برای دریافت تسهیلات عنوان می کند و درادامه درباره سرمایه خطر پذیر می افزاید :
اگر طرحی برای تولید ریسک بالایی داشته باشد مثلا دارای نوآوری بوده و یا با شکست مواجه شود اما درعوض در صورت موفقیت سوددهی بالایی داشته باشد چون ریسک بالایی متوجه صاحب پروژه خواهد بود صندوق می تواند بصورت سرمایه خطر پذیر در این پروژه شریک شود .
مهندس مسعودی درباره چگونگی این شراکت اظهار داشت : در ابتدای امرصندوق پژوهش و صاحب طرح با هم سرمایه اولیه پروژه را فراهم کرده و پس ازاینکه طرح به تولید انبوه رسید صندوق می تواند سهام خود را واگذار کرده و از آن فعالیت خارج شود . درواقع صندوق سهام خود را به قیمت روزوکارشناسی شده می فروشد وازآن فعالیت خارج می شود .
عضو هیات مدیره صندوق پژوهش وفن آوری صنعت برق ایران شرایط طرحهایی که در این صندوق پذیرفته می شوند را نوآوری در صنعت برق و اقتصادی بودن آن عنوان و اضافه کرد : این طرحها برای تحقیقات و تولید نیمه صنعتی می توانند از صندوق استفاده کنند ولی برای تولید صنعتی بطور متعارف نمی توانند از تسهیلات استفاده کنند و برای این بخش سرمایه خطر پذیر در نظر گرفته شده است . مهندس مسعودی اعضاء کمیته اعتباری صندوق پژوهش و فن آوری صنعت برق را متشکل از 3 نفر افراد مورد وثوق غیر از سهامداران صندوق عنوان می کند و اظهار می دارد: کمیته اعتباری منتخب هیات مدیره صندوق نیز شامل5عضو است که از سهامداران هستند .
وی درادامه می گوید : درمرحله اول طرحها درهیات مدیره بررسی مقدماتی می شوند و پس ازتائید اولیه به کمیته اعتباری ارجاع داده می شوند . پس ازبررسی وتایید کمیته به طرحها تسهیلات لازم تعلق می گیرد البته درقبال وثیقه هایی که براساس ضوابط صندوق اخذ خواهد شد .
مهندس مسعودی میزان تسهیلاتی که تاکنون به طرحها داده شده است را 5/1 تا 2 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت : برای فعالیت های جدید مثل تولید انواع جدید مقره ، ساخت وسایل مختلف درشبکه توزیع و همینطور ساخت تجهیزاتی ازتوربین های گازی کوچک تسهیلاتی اختصاص داده شده است که نتایج این فعالیتها به صنعت برق اختصاص می یابد . بنابراین صندوق به طورغیرمستقیم اینگونه خدمات به صنعت برق را توسعه می دهد .
علاوه برآن برای توسعه وایجاد آزمایشگاههای تست تجهیزات صنعت برق نیز پس از اخذ مجوزهای لازم اقدام خواهد کرد . این آزمایشگاههای معتبر درصورتی که بتوانند تست های مورد نیازتولیدکنندگان را در داخل کشور انجام دهند کمک زیادی به توسعه تکنولوژی در صنعت برق خواهند کرد .
مهندس مسعودی درباره سیاست های کلان صندوق پژوهش وفن آوری درصنعت برق می گوید :  فعالیت بیشتر درزمینه سرمایه خطر پذیر که تاکنون کمتر به آن  پرداخته شده است و دوم توسعه آزمایشگاههای تست تجهیزات ساخته شده پس از اخذ مجوزهای لازم خواهد بود .
عضو هیات مدیره صندوق پژوهش وفن آوری صنعت برق ایران درباره آزمایشگاهها اظهارداشت : این آزمایشگاهها مورد نیاز صنایع مرتبط با صنعت برق مثلا برروی لوازم اندازه گیری ، تجهیزات پست و خط و نظایرآنها هستند . وی درادامه افزود : درحال حاضر حجم زیادی از تجهیزات برای تست به خارج ازکشور فرستاده می شوند ولی فقط بخشی ازاینگونه آزمایشگاهها در داخل کشور و در پژوهشگاه نیرو ، دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه شهید عباسپور انجام می شود و برای تکمیل آنها راههای مختلفی وجود دارد. یکی از این راهها ورود صندوق پژوهش برای سرمایه گذاری در این زمینه است که می تواند درتهیه تجهیزات آزمایشگاهها مشارکت کرده و بخشی از آن را تامین کند . ضمن اینکه تجهیزات متعلق به صندوق باقی خواهند ماند و بخشی از درآمدهای ناشی ازانجام آزمایش درهرطرح متعلق به صندوق خواهد بود .
مهندس مسعودی بیان می کند که صندوق فقط به طرحهای غیردولتی تسهیلات ارایه می کند . البته می تواند پس از بررسی های لازم برای ایجاد آزمایشگاههایی دردانشگاهها مشارکت کند .
وی درادامه بخشی از تسهیلاتی را که صندوق پژوهش می تواند به طرحها اختصاص دهد ولی تاکنون در آن وارد نشده است را تضامین عنوان می کند و می افزاید : اگر طرحی پس ازانجام کار تحقیقاتی درمرحله تولید قرار بگیرد و بخواهد ازبانکها دراین زمینه تسهیلات بگیرد صندوق مطابق اساسنامه اش اجازه دارد پس ازبررسی طرح ، ضمانت نامه را برای دریافت تسهیلات از بانک صادر کند . البته صندوق تاکنون اینکاررا انجام نداده و در حال حاضر نیز تصمیم ندارد دراین زمینه فعالیت کند .
 مهندس مسعودی درباره اولویت بندی بررسی طرحها برای اعطای تسهیلات اظهارمی دارد : درحال حاضر اولویت بندی خاصی اعلام نشده مگر اینکه توانیر و یا دیگر بخشهای صنعت برق سیاست خاصی را اعلام کند البته شرکت توانیر طرحی را با نام نقشه راه تحقیقات با همکاری پژوهشگاه نیرو دردست اجرا دارد که اگر این طرح به نتیجه برسد ممکن است بر اساس آن چارچوب هایی کلی را برای طرحهای تحقیقاتی اعلام کند .
وی درتوضیح طرح نقشه راه تحقیقات گفت : این طرح به ما می گوید که 10 سال آینده در ارتباط با تحقیقات در صنعت برق باید به چه سمتی حرکت کنیم و در چه زمینه هایی طرحهای تحقیقاتی بیشتری مورد نیاز است .
با توجه به سیاستها و عملکردهای صندوق پژوهش و فن آوری صنعت برق در ارایه تسهیلات به پژوهشگران از این پس نیز بسیاری از محققان کشور می توانن ایده های جدید خود را با اطمینان از حمایت صندوق پژوهش و فن آوری به این مرکز ارایه کنند.
ماهنامه صنعت برق
۳۰ بهمن ۱۳۸۶ ۱۵:۲۶

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.